velkomen

"Filosofiske unders
økelser av Ludwig Wittgenstein", performance, Ord og sted, Skjolden, 19 June 2019
Photo: Aud Marit Skarrebo Holmen