velkomen

"Det å gå opp", Artic Action, Pyramiden, Svalbard, 13 September 2017
Photo: Sarah Gerats