MENY

- Velkomen
- Kontakt/Contact
- Bøker/Books 1984-2003
- Bøker/Books 2004-2011
- Bøker/Books 2012-2017
- Bøker/Books 2018-2019
- Andre bøker 1993-2010
- Tinging av bøker
- Performance 1985-2003
- Performance 2004-2008
- Performance 2009-2011
- Performance 2012-2014
- Performance 2015-2017

- Performance 2018-2019
- Utstillingar prosjekt
- Teikning foto trykk
- The Hair Collection
- Video CD
- Tekstar og kritikkar
- Lenker
- CV norsk
- CV english

UTSTILLINGAR MM 1997-2017

treet (2018)
frå havbotn til stjernene
(2017)
lysbølgjer
(2017)
om
(2016)
fluge 1 - 4 (2016)
ser - er
(2016)
second shine
(2016)
t-skjorte
(2015)
tre steinar
(2015)
ser-er-ler
(2015)
bukselomma opna seg slik at ...
(2014)
det ufattelege (2014)
sbk kosttilskot
(2013)
om (2013)
eg er fanatasien som må til ...
(2013)
tekster (2013)
ete
(2013)
to døde fluger og alt det andre
(2012)
augneblinken
(2012)
the untouched
(2012)
eg er det tilfeldige sin plan og ...
(2011)
det urørte (2011)
eikebladet
(2009)
det umoglege
(2008)
den andre steinen (2008)
steinen (2008)
andre minne (2007)
everything (2007)
tre dagar (2007)
trilogi (2007)
pust 2 (2006)
pust (2006)
fotball med meir (2005)
åpne auge og lukka auge (2004)
1-2000 sirklar (1999-2004)
imaginære elefantar (2004)
er (2003)
projeksjonar (2002)
kule og kule (2000)
all (2000)
vulkanar (1997)
søvn (1997)


TREET
THE TREE
2018

Solberg Skole, Ås 2017

Foto: Kurt Johannessen

Foto

FRÅ HAVBOTN TIL STJERNENE
FROM THE BOTTOM OF THE OCEAN TO THE STARS
2017

Møllenpris Oppvekstun, Bergen 2017

Foto: Kurt Johannessen

Foto


LYSBØLGJER
LIGHT WAVES
2017

KBZ Kanal Betriebs Zentrale der Münchener Stadt Entwässerung
Project coordination: Daniel Fusban Kunstberatung
Production: Scherl Werbetechnik Montagen GmbH
Comissioned by: Baureferat der Landeshauptstadt München

Foto: Kurt Johannessen
Video: Kurt Johannessen

Foto

Video


OM
ABOUT
2016

 

Foto: Kurt Johannessenn

Foto


FLUGE 1 - 4
FLY 1 - 4
2016

Fire Silketrykk på aluminiumsfolie
Opplag 25 eks

Kr 4.500 pr stk


Fluge 1 2 3 4


SER - ER
SEES - IS
2016

Arbeidet er silketrykk av ei fluge på spegel. Igjen er arbeidet basert på eit foto som er negativt. Det gjer at den som ser kan spegle seg i den døde fluga. Tittelen viser då til interaksjonen mellom kunstverket og den som ser på kunstverket. Han/ho ser seg sjølv, samstundes som han/ho ser den døde fluga samstundes som han/ho ser seg sjølv i den døde fluga. Arbeidet har referansar i boka Ser-er (2015)


Foto: Kurt Johannessenn

Foto


SECOND SHINE
SECOND SHINE
2016

Foto montert i ein lyskasse med ledlys. Det er eit foto av ei død fluge, men fotoet er gjort negativt, slik at fluga lyser ekstra godt i lysramma. Arbeidet er i slekt med boka Second Shine (2016)


Foto: Kurt Johannessenn

Foto


T-SKJORTE
T-SHIRT
2015

To T-skjorter med tekst. Stol på meg, eg veit ikkje kva eg gjer er siste setning i ein kronikk eg skreiv i BT i 2007 om Verda, kunsten og teorien. Den andre teksten Alt er likeein, det berre ser annleis ut kjem frå installasjonen Alt frå 2007. Eg produserte t-skjorter med desse tekstane i 2010. Desse t-skjortene gjekk då inn i ein performance som vart vist på Dramatikkens Hus i Oslo.

Skjortene er laga i eit mindre opplag og er tilgjengelege i storleik Large og XLarge for kr. 200 pr skjorte. Frakt kr 50 pr tinging.


Foto: Kurt Johannessenn

Foto


TRE STEINAR
THREE STONES
2015

Nymannsveien Barnehage, Stavanger 2015

Installasjon med tre steiner med lyd

Foto: Kurt Johannessenn

Foto

Link
Stavanger Kommune


SER-ER-LER
SEES-IS-LAUGHS
2015

Trafo Kunsthall, Asker 2015

Foto: Øystein Thorvaldsen

Foto


BUKSELOMMA OPNA SEG SLIK AT SOLSTRÅLEN KUNNE KOMA HEILT NED TIL BOTN
THE POCKET OPENED ITSELF IN SUCH A WAY THAT THE SUN COULD SHINE RIGHT DOWN TO THE BOTTOM
2014

Skeie Skole, Hundvåg 2014


Foto: Kurt Johannessen

Foto

Stavanger Aftenblad 3. november 2014


DET UFATTELEGE
SBK SUPPLEMENTS
2014

Svolvær, privat home

Foto: Pavana Reid

Foto


SBK KOSTTILSKOT
SBK SUPPLEMENTS
2013

Cappelens Forslag, Oslo 2013

Tre ulike kosttilskot. Kvar i nummererte utgåver på 50 eks. Restopplag frå Skansemyren Ballklubb si forskningsavdeling. Kr 900 pr. stk.

Foto: Kurt Johannessen

Foto

See
Fotball med meir (bok)


OM
ABOUT
2013

Hå Gamle Prestegard, Varhaug 2013
Ganggalleriet, Hovedøya, Oslo 2014
Kunstnerforbundet, Oslo 2016

Foto: Kurt Johannessen

Foto

Sjå òg bøkene
Om pust
Om det innarste
Om potensial og energi


EG ER FANTASIEN SOM MÅ TIL FOR Å FINNA UT NOKO OM DET VERKELEGE
I AM THE IMAGINATION YOU NEED TO DISCOVER ANYTHING REAL
2013

Norges Handelshøgskole, Bergen 2013

Foto: Bjarte Bjørkum

Foto

Sjå
Alt og ingenting (bok)
Om alt (bok)


TEKSTER
TEXTS
2013

Kuben Videregående skole, Oslo 2013

Foto: Kurt Johannessen

Foto

See
Eg er (bok)
I am (book)


ETE
EAT
2013

.no Sphere, New York 8-24 February 2013
Sogn og Fjordane Kunstmuseum
21 January - 18 March 2017
Trondheim Kunstmuseum 22 January - 7 May 2017
Kunstbanken, Hamar 25 May - 11 August 2019

Foto: Kurt Johannessen, Marc Rosenblatt

Foto

See
Ete (performance)
Ete (book)
Ete (drawing)


TO DØDE FLUGER OG ALT DET ANDRE
TWO DEAD FLIES AND THE REST
2012

Hokksund Ungdomskole

Foto: Terje Kveen

Foto


AUGNEBLINKEN
THE MOMENT
2012Voss, privat home

Foto: Sveinung Klyve

Foto


Sjå òg:
Augneblinken (performance)


DET URØRDE
THE UNTOUCHED
2012

The Museum of Longing and Failure, New York 20 - 26 February 2012

Foto: The Museum of Longing and Failure

Foto

MOLAF


EG ER DET TILFELDIGE SIN PLAN OG MEITEMARKEN SI REISE
I AM THE PLAN OF COINCIDENCE AND THE EARTHWORM'S JOURNEY
2011

NASJONALMUSEET FOR KUNST, ARKITEKTUR OG DESIGN
Nettverk galleri


Sogn Kunstsenter, Lærdal 16 October - 27 November 2011
Risør Kunstpark 7 December 2011 - 8 January 2012
Galleri Buen, Mandal 18 April - 27 May 2012
Agder Kunstnersenter, Kristiansand 6 July - 26 August 2012
Kabuso, Øystese 19 September - 28 October 2012
Vest Telemark Museum, Eidsborg 7 November 2012 - 6 January 2013
Porsgrunn Kunstforening 17 January - 3 March 2013
Drøbak Kunstforening 23 March - 5 May 2013
Tromsø Kunstforening 14 June - 18 August 2013
Trondheim Kunstforening 25 August - 6 October 2013


Foto: Sigurd Lindstrøm, Risør

Foto
Tekst Frode Sandvik


DET URØRTE
THE UNTOUCHED
2011

Norli Galleriet, Bergen

Foto: Kurt Johannessen

Foto


EIKEBLADET
THE OAKLEAF
2009

Studentsenteret, Universitetet i Bergen

Foto: Kurt Johannessen

Foto


DET UMOGLEGE
THE IMPOSSIBLE
2008

400meterkunst, Voss 2008

Foto: Kurt Johannessen

Foto


DEN ANDRE STEINEN
THE OTHER STONE
2008

Ein liten boks med ein stein som er dekt med reint bladgull, 24 karat. Steinen er frå Steinafjellet, Hamlagrø. Alle som kjøpte boksen viste ikkje kva dei kjøpte. Opplag 20 eks.

Foto: Kurt Johannessen

Foto

Sjå òg:
Steinen


STEINEN
THE STONE
2008

Steinafjellet, Hamlagrø

Foto: Kurt Johannessen og Unni Seim Eidsnes

Foto
Arbeidsdagbok
Kart til Steinen
Vegforklåring

Avisa Hordaland 8. oktober 2008
Avisa Hordaland 4. september 2009


Sjå òg:
Den andre steine


ANDRE MINNE
SECOND MEMORY
2007

Bergen Kunstmuseum 2007
Kunstnernes Hus, Oslo 2007

Foto: Kurt Johannessen

Foto


ALT
EVERYTHING
2007

Bergen Kunstmuseum 2007
Kunstnernes Hus 2007

Foto: Kurt Johannessen

Foto


Sjå óg:
Everything (bok)


TRE DAGAR
THREE DAYS
2007

Bergen Kunstmuseum 2007

Foto: Kurt Johannessen

Foto

Sjå óg:
Tre dagar (performance)


TRILOGI
TRILOGY
2007

Bergen Kunstmuseum 2007

Foto: Kurt Johannessen

Foto
Tekst
Text


Sjå óg:
Trilogi (CD)


PUST 2
BREATH 2
2006

Kunstverket ”Pust” har funne tre ulike former. To tekster sandblåst og gullbelaget i fjellet ”Beitelen” på Dale, boka ”Pust”, der tekstane blir repetert over 64 sider, og gjennom tekstar på 7 par steinar frå ura ved ”Beitelen”. Desse steinane ynskjer eg skal bli plassert i heimane til
7 ulike personar busett i Noreg. Kvart heim vil få eit par steinar med innskriftene ”Det som hender medan du pustar inn” og ”Det som hender medan du pustar ut”. Kvar heim vil ha steinane i eit år, før dei går vidare til neste heim. Prosjektet vil vare i 7 år, slik at steinane vil tilslutt ha vore innom 49 ulike hus. Det er mogeleg å helse på steinane om du ynskjer.

Foto
Tekst
Text


PUST
BREATH
2006

To tekstar er sandblåst inn i fjellet "Beitelen". Den eine teksten nede ved Dalegarden og den andre oppe mot Norafjellet. Tekstane er og grunnlaget for boka ”Pust”. Arbeidet vart opna under Daledagane 8. Juni 2006.

Fjellet "Beitelen", Dale

Foto: Kurt Johannessen

Foto
Øyvind Kvalnes
(tekst)
Dag Sveen (tekst)
Tekst
Text
Kart til "Pust"Sjå óg:
"Pust" (bok)


FOTBALL MED MEIR
FOOTBALL AND MORE
2005

Galleri Gathe, Bergen 2005
Akershus Kunstnersentrum, Lillestrøm 2006

Foto: Kurt Johannessen

Foto

Kritikk Billedkunst
Kritikk Kunstkritikk
Kritikk Dagbladet

Sjå óg:
"Fotball med meir" (bok)
"Skansemyren Ballklubb 1992-2014" (performance)


ÅPNE AUGE OG LUKKA AUGE
OPEN EYES AND CLOSED EYES
2004

Hordaland Kunstsenter, Bergen 2004
RBS Gallery, London 2004
Le Lieu, Centre en Art Actuel, Québec 2005
"Rom for rom", Sørlandets Kunstmuseum 2006-07

Foto: Kurt Johannessen, Ida Nøst

Foto
Tekst
Text
Kritikk

Sjå óg:
"Åpne auge og lukka auge" (bok)


1-2000 SIRKLAR
1-2000 CIRCLES
1999-2004
Eit teikneprosjekt som starta 27 januar 1999, og som blir avslutta etter 2000 dagar. 2000 teikningar som inneheld 1-2000 sirklar.
Under kvar teikning står det:
1-2000 sirklar
Dette er teikning nr .... i ein serie på 2000 teikningar.
Den inneheld .... sirklar.
Arbeidet starta 27 januar 1999 , og det vil bli avslutta etter 2000 dagar
Kurt Johannessen
Bergen (dato)

Foto
Tekst
Text


Tekst Dag Sveen (no)
Text Dag Sveen (eng)

IMAGINÆRE ELEFANTAR
IMAGINARY ELEPHANTS
2004

Festivalutstilling, Vossajazz 2003
Charlottenborg Udstillingsbygning, København 2003
Stenersenmuseet, Oslo 2004
Sommarutstillinga, Seljord Kunstforening 2004
Galleri Giga, Stord 2005

Installasjon med teikningar teikna med lukka auge. Teikningane var teikna medan eg tenkte på elefantar.

Foto: Sidsel de Jong

Foto
Teikningar
Tekst
Text
Tekst av Aud Ganberg

Sjå óg:
"Imaginære elefantar" (bok)


ER
IS
2003

Bergen Kunstmuseum, 31.10.2003

En diskusjon omkring mennesket sitt ståsted, energi, evner og mulig utvikling i henhold til
evolusjonsteorien, artsfrender og den astrofysiske situasjonen.

Debattleder - Steinar Birkeland

Biolog - Per Jakobsen

Idéhistoriker - Trond Berg Eriksen

Filosof - Lars Fr. H Svendsen

Religionshistoriker - Jens Braarvig

Astrofysiker - Knut Jørgen Røed Ødegård

Hjerneforsker - Håkan Sundberg

Vitenskapsteoretiker - Roger Strand

Barneskoleelev - Sofie Johannessen

Barneskoleelev- Iselin Uldal

Ungdomskoleelev - Lilli Mikki Barthel

Datakoordinering - Yngve Johannessen

Kokk - Terje Ness

Foto: Pål Hoff

Foto
Tekst
Text

Sjå óg:
Er (DVD)


PROJEKSJONAR
PROJECTIONS
2001-2002

«Invitational», Spike Island, Bristol 2001 (projeksjon nr.1)
Stenersenmuseet, Oslo 2002
Galleri s.e., Bergen 2002

PROJEKSJON nr. 1
Lysbilde av stjerna Delta i Orion projisert på sand som ikkje har sett lys på lang tid.
(Sanden er funne under golvet i galleriet Spike Island, Bristol)
PROJEKSJON nr. 2
Lysbilde av stjerna Rigel projisert på ein film av eit elefantøyre.

PROJEKSJON nr. 3
Lysbilde av stjerna Melnik 34 projisert på valmuefrø.

PROJEKSJON nr. 4
Lysbilde av stjerna HR4796A projisert på ei sommerfuglvenge.

PROJEKSJON nr. 5
Lysbilde av stjerna SN1997cj projisert på 178 millioner år gamal sand funne under Nordsjøen.

PROJEKSJON nr. 6
Lysbilde av ei blå stjerne i M15 projisert på lyden av eit barn som søv.

PROJEKSJON nr. 7
Lysbilde av stjerna IRS4 projisert på lyden av langsame hjarteslag.


Foto: Svein Andersen

Foto
Tekst
Text


Sjå óg:
Samtalar (bok)


KULE OG KULE
SPHERE AND SPHERE
2000

Bergens Kunstforening 26 november 2000 - 27 november 2001
Stenersenmuseet, Oslo 23 januar 2002 - 23 januar 2003
Bomuldsfabriken Kunsthall 22 mars 2003- 22 mars 2004

Denne kula dreier rundt sin eigen akse ein gong pr. siderisk år.
Eit siderisk år er den tida det tar jorda å gå rundt sola ein runde (365,2564 dagar).
Kula stod i eit siderisk år på kvar plass den var utstillt.

Foto: Kurt Johannessen

Foto
Tekst
Text
Tekst Dag Sveen
Tekst Robin Walker
Text Dag Sveen
Text Robin Walker

Sjå óg:
Kule og kule (bok)


ALL
ALL
2000

Naturhistorisk Museum, Bergen 2000
Rogaland Kunstsenter, Stavanger 2000
Tromsø Kunstforening 2001
Dale Forsamlingshus 2002

Foto: Kurt Johannessen

Foto
Tekst
Text


Sjå óg:
All
(bok)

All (Book)


VULKANAR
ALL
1997

Galleri Otto Plonk, Bergen 1997
RAM Galleri, Oslo 1998
Paletten Galleri, Gøteborg 2000

Messingvulkaner, kokande honning og vatn.

Foto: Kurt Johannessen, Arild H. Eriksen.

Foto


SØVN
SLEEP
1997

Galleri Otto Plonk, Bergen 1997
Galleri Lista Fyr 1997
RAM Galleri, Oslo 1998

14 ballar med høgtalarar. Lyd av pusten til 14 barn som søv.

Foto: Kurt Johannessen

Foto
Tekst
Text


© 2012 Kurt Johannessen