MENY

- Velkomen
- Kontakt/Contact
- Bøker/Books 1984-2003
- Bøker/Books 2004-2011
- Bøker/Books 2012-2017
- Bøker/Books 2018
- Andre bøker 1993-2010
- Tinging av bøker
- Performance 1985-2003
- Performance 2004-2008
- Performance 2009-2011
- Performance 2012-2014
- Performance 2015-2017

- Performance 2018
- Utstillingar prosjekt
- Teikning foto trykk
- The Hair Collection
- Video CD
- Tekstar og kritikkar
- Lenker
- CV norsk
- CV english

UTSTILLINGAR MM 1997-2017

treet (2018)
frå havbotn til stjernene
(2017)
lysbølgjer
(2017)
om
(2016)
fluge 1 - 4 (2016)
ser - er
(2016)
second shine
(2016)
t-skjorte
(2015)
tre steinar
(2015)
ser-er-ler
(2015)
bukselomma opna seg slik at ...
(2014)
det ufattelege (2014)
sbk kosttilskot
(2013)
om (2013)
eg er fanatasien som må til ...
(2013)
tekster (2013)
ete
(2013)
to døde fluger og alt det andre
(2012)
augneblinken
(2012)
the untouched
(2012)
eg er det tilfeldige sin plan og ...
(2011)
det urørte (2011)
eikebladet
(2009)
det umoglege
(2008)
den andre steinen (2008)
steinen (2008)
andre minne (2007)
everything (2007)
tre dagar (2007)
trilogi (2007)
pust 2 (2006)
pust (2006)
fotball med meir (2005)
åpne auge og lukka auge (2004)
1-2000 sirklar (1999-2004)
imaginære elefantar (2004)
er (2003)
projeksjonar (2002)
kule og kule (2000)
all (2000)
vulkanar (1997)
søvn (1997)


TREET
THE TREE
2018

Solberg Skole, Ås 2017

Foto: Kurt Johannessen

Foto

FRÅ HAVBOTN TIL STJERNENE
FROM THE BOTTOM OF THE OCEAN TO THE STARS
2017

Møllenpris Oppvekstun, Bergen 2017

Foto: Kurt Johannessen

Foto


LYSBØLGJER
LIGHT WAVES
2017

KBZ Kanal Betriebs Zentrale der Münchener Stadt Entwässerung
Project coordination: Daniel Fusban Kunstberatung
Production: Scherl Werbetechnik Montagen GmbH
Comissioned by: Baureferat der Landeshauptstadt München

Foto: Kurt Johannessen
Video: Kurt Johannessen

Foto

Video


OM
ABOUT
2016

 

Foto: Kurt Johannessenn

Foto


FLUGE 1 - 4
FLY 1 - 4
2016

Fire Silketrykk på aluminiumsfolie
Opplag 25 eks

Kr 4.500 pr stk


Fluge 1 2 3 4


SER - ER
SEES - IS
2016

Arbeidet er silketrykk av ei fluge på spegel. Igjen er arbeidet basert på eit foto som er negativt. Det gjer at den som ser kan spegle seg i den døde fluga. Tittelen viser då til interaksjonen mellom kunstverket og den som ser på kunstverket. Han/ho ser seg sjølv, samstundes som han/ho ser den døde fluga samstundes som han/ho ser seg sjølv i den døde fluga. Arbeidet har referansar i boka Ser-er (2015)


Foto: Kurt Johannessenn

Foto


SECOND SHINE
SECOND SHINE
2016

Foto montert i ein lyskasse med ledlys. Det er eit foto av ei død fluge, men fotoet er gjort negativt, slik at fluga lyser ekstra godt i lysramma. Arbeidet er i slekt med boka Second Shine (2016)


Foto: Kurt Johannessenn

Foto


T-SKJORTE
T-SHIRT
2015

To T-skjorter med tekst. Stol på meg, eg veit ikkje kva eg gjer er siste setning i ein kronikk eg skreiv i BT i 2007 om Verda, kunsten og teorien. Den andre teksten Alt er likeein, det berre ser annleis ut kjem frå installasjonen Alt frå 2007. Eg produserte t-skjorter med desse tekstane i 2010. Desse t-skjortene gjekk då inn i ein performance som vart vist på Dramatikkens Hus i Oslo.

Skjortene er laga i eit mindre opplag og er tilgjengelege i storleik Large og XLarge for kr. 200 pr skjorte. Frakt kr 50 pr tinging.


Foto: Kurt Johannessenn

Foto


TRE STEINAR
THREE STONES
2015

Nymannsveien Barnehage, Stavanger 2015

Installasjon med tre steiner med lyd

Foto: Kurt Johannessenn

Foto

Link
Stavanger Kommune


SER-ER-LER
SEES-IS-LAUGHS
2015

Trafo Kunsthall, Asker 2015

Foto: Øystein Thorvaldsen

Foto


BUKSELOMMA OPNA SEG SLIK AT SOLSTRÅLEN KUNNE KOMA HEILT NED TIL BOTN
THE POCKET OPENED ITSELF IN SUCH A WAY THAT THE SUN COULD SHINE RIGHT DOWN TO THE BOTTOM
2014

Skeie Skole, Hundvåg 2014


Foto: Kurt Johannessen

Foto

Stavanger Aftenblad 3. november 2014


DET UFATTELEGE
SBK SUPPLEMENTS
2014

Svolvær, privat home

Foto: Pavana Reid

Foto


SBK KOSTTILSKOT
SBK SUPPLEMENTS
2013

Cappelens Forslag, Oslo 2013

Tre ulike kosttilskot. Kvar i nummererte utgåver på 50 eks. Restopplag frå Skansemyren Ballklubb si forskningsavdeling. Kr 300 pr. stk.

Foto: Kurt Johannessen

Foto

See
Fotball med meir (bok)


OM
ABOUT
2013

Hå Gamle Prestegard, Varhaug 2013
Ganggalleriet, Hovedøya, Oslo 2014
Kunstnerforbundet, Oslo 2016

Foto: Kurt Johannessen

Foto

Sjå òg bøkene
Om pust
Om det innarste
Om potensial og energi


EG ER FANTASIEN SOM MÅ TIL FOR Å FINNA UT NOKO OM DET VERKELEGE
I AM THE IMAGINATION YOU NEED TO DISCOVER ANYTHING REAL
2013

Norges Handelshøgskole, Bergen 2013

Foto: Bjarte Bjørkum

Foto

Sjå
Alt og ingenting (bok)
Om alt (bok)


TEKSTER
TEXTS
2013

Kuben Videregående skole, Oslo 2013

Foto: Kurt Johannessen

Foto

See
Eg er (bok)
I am (book)


ETE
EAT
2013

.no Sphere, New York 8-24 February 2013
Sogn og Fjordane Kunstmuseum
21 January - 18 March 2017
Trondheim Kunstmuseum 22 January - 7 May 2017

Foto: Kurt Johannessen, Marc Rosenblatt

Foto

See
Ete (performance)
Ete (book)
Ete (drawing)


TO DØDE FLUGER OG ALT DET ANDRE
TWO DEAD FLIES AND THE REST
2012

Hokksund Ungdomskole

Foto: Terje Kveen

Foto


AUGNEBLINKEN
THE MOMENT
2012Voss, privat home

Foto: Sveinung Klyve

Foto


Sjå òg:
Augneblinken (performance)


DET URØRDE
THE UNTOUCHED
2012

The Museum of Longing and Failure, New York 20 - 26 February 2012

Foto: The Museum of Longing and Failure

Foto

MOLAF


EG ER DET TILFELDIGE SIN PLAN OG MEITEMARKEN SI REISE
I AM THE PLAN OF COINCIDENCE AND THE EARTHWORM'S JOURNEY
2011

NASJONALMUSEET FOR KUNST, ARKITEKTUR OG DESIGN
Nettverk galleri


Sogn Kunstsenter, Lærdal 16 October - 27 November 2011
Risør Kunstpark 7 December 2011 - 8 January 2012
Galleri Buen, Mandal 18 April - 27 May 2012
Agder Kunstnersenter, Kristiansand 6 July - 26 August 2012
Kabuso, Øystese 19 September - 28 October 2012
Vest Telemark Museum, Eidsborg 7 November 2012 - 6 January 2013
Porsgrunn Kunstforening 17 January - 3 March 2013
Drøbak Kunstforening 23 March - 5 May 2013
Tromsø Kunstforening 14 June - 18 August 2013
Trondheim Kunstforening 25 August - 6 October 2013


Foto: Sigurd Lindstrøm, Risør

Foto
Tekst Frode Sandvik


DET URØRTE
THE UNTOUCHED
2011

Norli Galleriet, Bergen

Foto: Kurt Johannessen

Foto


EIKEBLADET
THE OAKLEAF
2009

Studentsenteret, Universitetet i Bergen

Foto: Kurt Johannessen

Foto


DET UMOGLEGE
THE IMPOSSIBLE
2008

400meterkunst, Voss 2008

Foto: Kurt Johannessen

Foto


DEN ANDRE STEINEN
THE OTHER STONE
2008

Ein liten boks med ein stein som er dekt med reint bladgull, 24 karat. Steinen er frå Steinafjellet, Hamlagrø. Alle som kjøpte boksen viste ikkje kva dei kjøpte. Opplag 20 eks.

Foto: Kurt Johannessen

Foto

Sjå òg:
Steinen


STEINEN
THE STONE
2008

Steinafjellet, Hamlagrø

Foto: Kurt Johannessen og Unni Seim Eidsnes

Foto
Arbeidsdagbok
Kart til Steinen
Vegforklåring

Avisa Hordaland 8. oktober 2008
Avisa Hordaland 4. september 2009


Sjå òg:
Den andre steine


ANDRE MINNE
SECOND MEMORY
2007

Bergen Kunstmuseum 2007
Kunstnernes Hus, Oslo 2007

Foto: Kurt Johannessen

Foto


ALT
EVERYTHING
2007

Bergen Kunstmuseum 2007
Kunstnernes Hus 2007

Foto: Kurt Johannessen

Foto


Sjå óg:
Everything (bok)


TRE DAGAR
THREE DAYS
2007

Bergen Kunstmuseum 2007

Foto: Kurt Johannessen

Foto

Sjå óg:
Tre dagar (performance)


TRILOGI
TRILOGY
2007

Bergen Kunstmuseum 2007

Foto: Kurt Johannessen

Foto
Tekst
Text


Sjå óg:
Trilogi (CD)


PUST 2
BREATH 2
2006

Kunstverket ”Pust” har funne tre ulike former. To tekster sandblåst og gullbelaget i fjellet ”Beitelen” på Dale, boka ”Pust”, der tekstane blir repetert over 64 sider, og gjennom tekstar på 7 par steinar frå ura ved ”Beitelen”. Desse steinane ynskjer eg skal bli plassert i heimane til
7 ulike personar busett i Noreg. Kvart heim vil få eit par steinar med innskriftene ”Det som hender medan du pustar inn” og ”Det som hender medan du pustar ut”. Kvar heim vil ha steinane i eit år, før dei går vidare til neste heim. Prosjektet vil vare i 7 år, slik at steinane vil tilslutt ha vore innom 49 ulike hus. De