MENY

- Velkomen
- Kontakt/Contact
- Bøker/Books 1984-2003
- Bøker/Books 2004-2011
- Bøker/Books 2012-2017
- Bøker/Books 2018-2019
- Andre bøker 1993-2010
- Tinging av bøker
- Performance 1985-2003
- Performance 2004-2008
- Performance 2009-2011
- Performance 2012-2014
- Performance 2015-2017

- Performance 2018-2019
- Utstillingar prosjekt
- Teikning foto trykk
- The Hair Collection
- Video CD
- Tekstar og kritikkar
- Lenker
- CV norsk
- CV english


 

Litt om mitt arbeid med bøker:
Eg har laga bøker sidan 1984. Alle mine bøker gir eg ut sjølv på eige forlag. Forlaget heiter Zeth Forlag. Namnet kjem frå performancen Zeth (1993), og boka Zeth (1996). Eg arbeider både visuelt og tekstbasert. Som oftast er bøkene enten tekstbasert eller visuelle, men i nokre tilfelle er det ein miks. Mange av bøkene inneheld korte tekstar, heilt ned til berre to ord. Fairy-tale (1985) har berre ein setning med 20 illustrasjonar. Pust (2006) har to setningar som blir gjenteke gjennom heile boka, medan Eg er ein frosk (2007) har ein setning som veks til noko langt,  kompleks og surrealistisk. Øvingar (1994) er ein overlegen bestselgjar. I 1985 laga eg to bøker som er grunnlaget for måten eg arbeider med tekst på, And Visible Words and og Walking Frog and Ghostjokes. Desse bøkene er på mange vis dei viktigaste bøkene eg har laga. I 1997 laga eg boka 23 Farger, og i 2001 laga eg boka Og. Desse tykkjer eg sjølv er dei mest poetiske eg har laga. Evolusjon (2002) er kanskje den vakraste boka så langt. I 2005 laga eg boka Fotball med meir, som er desidert noko av det raraste eg har vore inni. Boka førde meg dessutan inn i kaos og kompleksitet, og med det ein ny måte å arbeide på. Dette arbeidet førde meg til Eg er ein frosk (2007) og Hendinga (2009). Sjølv om kompleksitet til tider fører til mange ord, kan det og føre til få ord: Eg er (2009). Under finn du mange linkar til tekst og bilde frå min bokproduksjon. Bøkene kan tingast direkte frå meg, signert og fritt tilsendt. Eller du finn eit lite utval av mine bøker hos desse forhandlarane.

 

About my work with books.
I have been publishing books since 1984. All of my books I publish independently through my own publisher, Zeth. The name comes from my performance Zeth (1993), and the book Zeth (1996). I work with both text and images. Most often my books are either text-based or image-based, but in some cases they contain both mediums. Many of my books consist of very few sentences, right down to just a pair of words. Fairy-tale (1985) consists of a single sentence with 20 illustrations. Breath (2006) has two sentences that are repeated over and over again throughout the entire book, whereas I am a Frog (2007) has just one sentence that grows and grows into a long, complicated and surreal story. Exercises (1994) is my all-time bestseller. In 1985 I published two books that formed the basis for how I work with text: And Visible Words and, and Walking Frog and Ghostjokes. These books are in the way the most important books I have made. In 1997 I made the book, 23 Colours, and in 2001 I made the book, And. These books are probably the most poetic books I have made. Evolution (2002) is possibly the most beautiful book I have made to date. In 2005 I published the book, Football and More,  which is undoubtedly some of the strangest work I have ever done. The process of creating this book led me into a deeply chaotic and complex world, which in turn has given me a new way of working. This experience led me to write I am a Frog (2007) and The Happening (2009). And whilst complexity can lead to a lot of words, it can also lead to a very few words: I am (2009). The following are links to text and images from my book production. All books can be purchased directly from me, signed and with low postage cost, from ordering outside Norway. Or you can also find a selection of my books from these distributors.


100. OM OM (MED GUNNAR DANBOLT) 2019

MAI 2019

Opplag: 600
Antal sider:
Format: 17 x 17
Trykk: offset
Språk: norsk/engelsk
Pris: 300 kr


XXX

Sjå nokre bilde frå boka


100. OG FJELLET OG TREET OG 2019

APRIL 2019

Opplag: 500
Antal sider: 160
Format: 13,5 x 12
Trykk: offset
Språk: norsk
Pris: 330 kr


XXX

Les nokre tekstar


99. OM KONSTRUKSJONANE 2019

Opplag: 600
Antal sider: 224
Format: 12 x 12
Trykk: offset
Språk: norsk
Pris: 250 kr


Boka kjem 12. mars

Sjå nokre bilde frå boka


98. OM MENNESKA 2019

Opplag: 600
Antal sider: 200
Format: 12 x 12
Trykk: offset
Språk: norsk
Pris: 250 kr


Boka kjem 21. februar

Sjå nokre bilde frå boka


97. OG STEINEN OG TREET OG 2018

Opplag: 500
Antal sider: 160
Format: 13,5 x 12
Trykk: offset
Språk: norsk
Pris: 330 kr


Dette er ei samling med nye, korte tekstar. Boka er den fjerde samlinga med tekstar med liknande tittel. Og fjellet og frøet og(2017), Og steinen og frøet og (2015) og Og steinen og fjellet og (2012) er dei andre bøkene. Mange av tekstane er inspirerte av undersøkingane frå Om noko-serien: Mange av tekstane heng litt saman med andre tekstar i boka ved at forteljinga blir lengre, fortset i fleire kapittel eller møtes på anna vis. Frø, steinar, tre og fjell er noko som går igjen i mange tekstar.

Les nokre tekstar


96. DET GJENNOMSKINLEGE 2018

Opplag: 95
Antal sider: 24
Format:13 x 13
Trykk: boktrykk/letterpress
Språk: norsk
Pris: 1000 kr

Det gjennomskinlege er ei lita bok produsert i eit mindre opplag, signert og nummerert. Svake trykk av ti gamle barneportrett er trykt på transperent folie. Ein ser alle portretta samansmelta når boka er ligg uopna. Når ein blar i boka, vil ein svakt kunne sjå dei eiskilde andleta. Alle fotoa er henta frå 1940-talet.

Sjå nokre bilde frå boka


96b. DET GJENNOMSKINLEGE 2018

Opplag: ca 120
Antal sider: 26
Format:16,5 x 13
Trykk: boktrykk/letterpress
Språk: norsk
Pris: 600 kr

Det gjennomskinlege er ei lita bok produsert i eit mindre opplag, signert og nummerert. Svake trykk av ti gamle barneportrett er trykt på lys grått papir. Alle fotoa er henta frå 1940-talet.

Sjå nokre bilde frå boka


95. KURT JOHANNESSEN 2007-2017 2018

Opplag: 1200
Antal sider: 408
Format: 20 x 26
Trykk: offset
Språk: norsk/engelsk
Pris: 400 kr

Rik presentasjon av Kurt Johannessen sitt arbeid dei siste 11 åra, med fokus på performance. Tekst av Gunnar Danbolt og samtale mellom Helga-Marie Nordby og Kurt Johannessen.


94. OM SJOKOLADEKAKE 2018

Opplag: 1600
Antal sider: 240
Format: 12 x 12
Trykk: offset
Språk: norsk
Pris: 280 kr

Om sjokoladekake er bok nr. 16 i serien Om noko. Den er ein vidareføring av ”Om tida si oppgåve”. ”Om tida si oppgåve” ser på endringar og konsekvensar frå tida sin inngang og litt inn i framtidige notider. Den same forteljinga finn ein i Om sjokoladekake, men her med sjokoladekaka som sentrum. Tida før sjokoladekake, Sjokoladekaka sitt nullpunkt og tida med sjokoladekake blir presentert. Sjokoladekaka sin inngang i tida er eit resultat av ein spesifikk kompleks klumping. Kvifor er det her, og kva planer har den for notida og framtidige notider. Dette og mykje anna sjokoladekakeeksistensialisme finn ein i ”Om sjokoladekake”

Sjå nokre bilde frå boka


94b. ABOUT CHOCOLATE CAKE 2018

Edition: 800
Pages: 240
Format: 12 x 12
Print: offset
Language: english
Price: 280 kr


xx

See some pictures from the book


 
2016 Kurt Johannessen