Det å teikne ein usynleg sirkel med hovudet like over ein isbre

Photo: Arve Tvedt