Andre øvingar

Prøv å førestille deg Gud
medan du ser klesvasken din bli sentrifugert.

Overbevis deg sjølv
om at du ikkje har nokon fri vilje.
Installer så fri vilje.

Et tusen frø og drikk eit stort glas vatn.
Gå så ut og legg deg i sola.

Førestill deg at du er ein stein og at steinen er deg.
Ta den tida du treng.

Lag ei lita mast med eit lite segl.
Gå ut på ei slette og plant masta i bakken.

Komponer håret ditt på eit vis du aldri før har hatt det.
Gå på kino og sjå ein grøssar.

Kjøp den største melonen du kan finne.
Et den medan du sakte blar deg gjennom ein atlas.

Fjern alle ting frå heimen din.
Erstatt dei med ulike vasskar.
Bruk det du har av glas, flasker, tallerkar, bøtter og liknande.
Kjøp gjerne fleire kar og fyll dei med vatn. Ha det slik i minimum 30 dagar.
Erstatt kvar dag fordampa vatn.
Inviter gjerne vener på kaffe.

Stå med begge føtene på bakken.
Hald balansen.
Plasser ein ball på hovudet.

Plasser ei svart klinkekule i handa di ein kveld du legg deg,
Prøv å halde på den når du fell i svevn.

Ta fram ein liten rund spegel ein dag himmelen er utan skyer.
Strekk deg oppover og hald spegelen så høgt du kan
så himmelen kan spegle seg i den.

Legg deg på rygg og plasser ein dråpe vatn i navlen din.
Ligg slik og les i ei bok om trilobittar.

Mal undersida av eit bord i så mange ulike farger du kan makte.
Kvar farge skal vere eit lite punkt.
Ta den tida du treng,
og mal til heile undersida av bordet er dekt.
Legg så ein kvit duk over bordet.

Lag ein liten, liten båt i papir.
Sprett opp puta di og legg båten innimellom duna.
Sy igjen.
Drikk to store glas vatn før du legg deg om kvelden.

Fyll munnen med sand.
La tankane flyte kring begrepet tilgiving.

Ein morgon det er vindstille;
hald litt luft i handa di.

Barber bort litt hår på toppen av hovudet ditt.
Gå til eit fjell og vis det fram for fjellet.