Oppdagingar

Det første møtet med ein bølgeteljar
skjønar ein lite av.


Flokkar av kvite hestar flyg ofte over skyene.
Det er uråd å sjå dei.


Fastsetjinga av den dagen
alle psykologar står på hovudet.Samanhengen mellom kor og korleis ein sit i stolen når ein ser skrekkfilm
og kva type andletskrem ein føretrekker å ha på seg om natta.


Dei fantastiske hendingane under middagen
med det russiske slangemennesket.


Etter å ha gått langt,
vil ein plutseleg sjå ein død stein.


Det innerste.


Plutseleg heilt utan forvarsel kan ei stjerne komme ned frå himmelen
og kysse deg og så forsvinne igjen.


I hovudduellar under fotballkampar
som blir spela om kvelden når det er fullmåne,
oppstår det ofte ei merkeleg form for ørske.