SPØRSMÅLET OM ALT VILLE HA VERKA ANNLEIS
OM HJERNEN VÅR HADDE EIN ANNAN KONSTRUKSJON 2

Foto: Jason LimFoto: Sylvie Ferré