SPØRSMÅLET OM ALT VILLE HA VERKA ANNLEIS
OM HJERNEN VÅR HADDE EIN ANNAN KONSTRUKSJON 3Photo:
Antonio Juares