EG ER DET TILFELDIGE SIN PLAN OG MEITEMARKEN SI REISEPhoto:
Sigurd Lindstrøm, Risør