Det å drikke vatn saman med eit trePhoto: Thomas Reul