Det å drikke vatn saman med ein stolPhoto:
Kobie Nel