KURT OG 99 STEINAR FRÅ HAMLAGRØ
PÅ GRAND HOTEL TERMINUS
FOREDRAGETPhoto: Petter Lønningen