KURT OG 99 STEINAR FRÅ HAMLAGRØ
PÅ GRAND HOTEL TERMINUS
VATN OG TEKST









Photo: Jane Sverdrupsen