Om lag 100 bøker


Foto: Tobias Nordvik/Kunstbanken