OM TIDA SI OPPGÅVE, MASLOWS SIN PYRAMIDE OG KUNSTENPhoto: Pavana Reid