Nittande samtale

 

 

 

 Photo: Jakob Stærk, Mørenytt