Om og om om
med Gunnar Danbolt

Photo: Pavana Reid