Det kompakte og det gjennomskinlege

Photo: Øystein Thorvaldsen