Transparent

Alle bilda kostar kr 2400 inkludert ramme med kunstglas og. Fri frakt.
Storleik 15 x 15 cmTRANSPARENT 1

Dei audmjuke foredraga og det nesten usynlege språket
The Humble Lectures and the Nearly Invisible Language
2021

TRANSPARENT 2
Det nesten usynlege språket og minnesamtalane
The Nearly Invisible Language and the Memory Conversations
2021


TRANSPARENT 3
Kunnskapsundersøkingane og kommunikasjonen sin anatomi
The Investigations on Knowledge and the Anatomy of Communication
2021
SOLGT
TRANSPARENT 4

Det nesten usynlege språket og kunnskapsundersøkingane
The Nearly Invisible Language and the Investigations on Knowledge
2021
SOLGT
TRANSPARENT 5
Kommunikasjonen sin konsekvensen og anatomi
The Consequence and the Anatomy of Communication
2021
SOLGT
TRANSPARENT 6
Minnesamtalane og kunnskapsundersøkingane
The Memory Conversations and the Investigations on Knowledge
2021
SOLGT
TRANSPARENT 7
Konsekvensen av kommunikasjon og det nesten usynlege språket
The Consequence of Communication and the Nearly Invisible Language
2021
SOLGT
TRANSPARENT 8
Dei audmjuke foredraga og kommunikasjonen sin anatomi
The Humble Lectures and the Anatomy of Communication
2021

TRANSPARENT 9
Dei audmjuke foredraga, minnesamtalane og det nesten usynlege språket
The Humble Lectures, the Memory Conversations and the Nearly Invisible Language
2021
SOLGT
TRANSPARENT 10

Kommunikasjonen sin anatomi og konsekvensen
The Anatomy and the Consequence of Communication
2021
SOLGT
TRANSPARENT 11

Kommunikasjonen sin anatomi og det nesten usynlege språket
The Anatomy of Communication and the Nearly Invisible Language
2021
SOLGT
TRANSPARENT 12

Dei audmjuke foredraga og kunnskapsundersøkingane
The Humble Lectures and the Investigations on Knowledge
2021TRANSPARENT 13
Konsekvensen av kommunikasjon og det nesten usynlege språket
The Consequence of Communication and the Nearly Invisible Language
2021
TRANSPARENT 14
Kommunikasjonen sin anatomi og kunnskapsundersøkingane
The Anatomy of Communication and the Investigations on Knowledge
2021
SOLGT

TRANSPARENT 15
Dei audmjuke foredraga og kunnskapsundersøkingane
The Humble Lectures and the Investigations on Knowledge
2021
SOLGT
TRANSPARENT 16
Dei audmjuke foredraga og kommunikasjonen sin anatomi
The Humble Lectures and the Anatomy of Communication
2021

TRANSPARENT 17
Kunnskapsundersøkingane og kommunikasjonen sin anatomi
The Investigations on Knowledge and the Anatomy of Communication
2021

TRANSPARENT 18
Minnesamtalane og konsekvensen av kommunikasjon
The Memory Conversations and the Consequence of Communication
2021
SOLGT

TRANSPARENT 19
Dei audmjuke foredraga og kommunikasjonen sin anatomi
The Humble Lectures and the Anatomy of Communication
2021
SOLGT


TRANSPARENT 20
Minnesamtalane og det nesten usynlege språket
The Memory Conversations and the Nearly Invisible Language
2021

TRANSPARENT 21
Det nesten usynlege språket og kommunikasjonen sin anatomi
The Nearly Invisible Language and the Anatomy of Communication
2021

TRANSPARENT 22
Kunnskapsundersøkingane, det nesten usynlege språket og dei audmjuke foredraga
The Investigations on Knowledge, the Nearly Invisible Language and the Humble Lectures
2021

TRANSPARENT 23
Konsekvensen av kommunikasjon og minnesamtalane
The Consequence of Communication and the Memory Conversations
2021
SOLGT
TRANSPARENT 24
Minnesamtalane og kunnskapsundersøkingane
The Memory Conversations and the Investigations on Knowledge
2021
SOLGT
TRANSPARENT 25
Kunnskapsundersøkingane, minnesamtalane og dei audmjuke foredraga
The Investigations on Knowledge, the Memory Conversations and the Humble Lectures
2021


TRANSPARENT 26
Dei audmjuke foredraga og det nesten usynlege språket
The Humble Lectures and the Nearly Invisible Language
2021
SOLGT
TRANSPARENT 27
Dei audmjuke foredraga og det nesten usynlege språket
The Humble Lectures and the Nearly Invisible Language
2021
SOLGT
TRANSPARENT 28
Kommunikasjonen sin anatomi og det nesten usynlege språket
The Anatomy of Communication and the Nearly Invisible Language
2021

TRANSPARENT 29
Dei audmjuke foredraga og minnesamtalane
The Humble Lectures and the Memory Conversations
2021

TRANSPARENT 30
Dei audmjuke foredraga, det nesten usynlege språket og kunnskapsundersøkingane
The Humble Lectures, the Nearly Invisible Language and the Investigations on Knowledge
2021

TRANSPARENT 31
Kommunikasjonen sin anatomi, minnesamtalane og konsekvensen av kommunikasjon
The Anatomy of Communication, the Memory Conversations and the Consequence of Communication
2021
SOLGT
TRANSPARENT 32
Minnesamtalane og dei audmjuke foredraga
The Memory Conversations and the Humble Lectures
2021

TRANSPARENT 33
Minnesamtalane
The Memory Conversations
2021

TRANSPARENT 34
Dei audmjuke foredraga og kommunikasjonen sin anatomi
The Humble Lectures and the Anatomy of Communication
2021

TRANSPARENT 35
Det nesten usynlege språket og kommunikasjonen sin anatomi
The Nearly Invisible Language and the Anatomy of Communication
2021
SOLGT
TRANSPARENT 36
Det nesten usynlege språket og dei audmjuke foredraga
The Nearly Invisible Language and the Humble Lectures
2021
SOLGT