Transparent

Alle bilda kostar kr 2.400 inkludert ramme med kunstglas og. Fri frakt.
Storleik 15 x 15 cmTRANSPARENT 56

Det nesten usynlege språket og talane om det venlege
The Nearly Invisible Language and the Speeches on Kindness
2021
Transparent 57
Kunnskapsundersøkingane, minnesamtalane og materialiseringa av framtidige idear
The Investigations on Knowledge, the Memory Conversations and the Materialization of Future Ideas
2021
Transparent 58
Kommunikasjonen sin anatomi, det nesten usynlege språket og materialiseringa av framtidige idear
The Anatomy of Communication, the Nearly Invisible Language and the Materialization of Future Ideas
2021
Transparent 59
Talane om det venlege, kunnskapsundersøkingane opg kommunikasjonen sin anatomi
The Speeches on Kindness, the Investigations on Knowledge and the Anatomy of Communication    
2021
Transparent 60
Materialiseringa av framtidige idear og konsekvensen av kommunikasjon
The Materialization of Future Ideas and the Consequence of Communication
2021

Transparent 61
Det nesten usynlege språket, minnesamtalane og talane om det venlege
The Nearly Invisible Language, the Memory Conversationsand the Speeches on Kindness
2021
Transparent 62
Materialiseringa av framtidige idear, det nesten usynlege språket og dei audmjuke foredraga
The Materialization of Future Ideas, the Nearly Invisible Language and the Humble Lectures
2021
Transparent 63
Det nesten usynlege språket og materialiseringa av framtidige idear
The Nearly Invisible Language and the Materialization of Future Ideas
2021
Transparent 64
Talane om det venlege, kunnskapsundersøkingane og kommunikasjonen sin anatomi
The Speeches on Kindness, the Investigations on Knowledge and the Anatomy of Communication
2021
Transparent 65
Materialiseringa av framtidige idear, kommunikasjonen sin anatomi og konsekvensen av kommunikasjon
The Materialization of Future Ideas, the Anatomy of Communication and the Consequence of Communication  
2021

Transparent 66
Det nesten usynlege språket, kommunikasjonen sin anatomi og talane om det venlege
The Nearly Invisible Language, the Anatomy of Communication and the Speeches on Kindness
2021

Transparent 67
Materialiseringa av framtidige idear og konsekvensen av kommunikasjon
The Materialization of Future Ideas and the Consequence of Communication  
2021

Transparent 68
Konsekvensen av kommunikasjon, minnesamtalane og materialiseringa av framtidige idear
The Consequence of Communication, the Memory Conversations and the Materialization of Future Ideas
2021

Transparent 69
Det nesten usynlege språket, talane om det venlege og konsekvensen av kommunikasjon
The Nearly Invisible Language, the Speeches on Kindness and the Consequence of Communication  
2021

Transparent 70
Kunnskapsundersøkingane og materialiseringa av framtidige idear
The Investigations on Knowledge and the Materialization of Future Ideas
2021


BACK