1

EKSISTENSIELL TEMATIKK

Kurt Johannessen var alene om å representere den del av performance som står nærmest billedkunsten. Hans unike posisjon innen performance skylles ikke bare hans veteranstatus, men først og fremst at han kontinuerlig bekrefter denne posisjonen. Performancen Uten tittel var intet unntak. Ved hjelp av en lyspære og et spann sort maling, blir de abstrakte elementene lys og mørke en sanselig tilflukt for et ensomt menneske. Johannessen gjør ikke annet enn å antyde, kanskje et intendert ønske om å forsvinne i, eller inngå i elementene. Auditivt blir stillheten kun brutt av Johannessens lavmælte og innestengte lyder. Som situasjonist arbeider Johannessen uhyre presist med det visuelle og estetiske forholdet rom/format, hvor til og med betrakterne blir en formmasse som absorberes, og inngår i verket som et romlig objekt. Det gir en ubehagelig følelse, som om du overværer noe som utspilles uavhengig av din tilstedeværelse.

(Utdrag frå kritikk av festivalen)

Kristine Natvik

Kunstkritikk.no