PERFORMANCE 7. SEPTEMBER 1985
Ung Nordisk Kulturfestival, Karl Johan Kyrkan, Stockholm 19. august 1985.
Ung Nordisk Kulturfestival, Moderna Museet, Stockholm 20. august 1985.
Bergen Internasjonale Teaterfestival 1985, St. Paul Kirke 7. september 1985.

25 minutt.
Rekvisittar: Plastbøtte, plastspade, stol, plasthestar, plastsau, kvit mugge, kvit sand, klokke.

I krypten i St. Paul Kirke står ein stol og ei kvit mugge. Kurt går rundt i rommet og samlar luft. Han auser luft opp i bøtta med ein liten plastspade. Etter kvart byrjar han å drikke lufta. Han stig opp på stolen og held fram med å drikke luft der. Han kastar bøtta frå seg og byrjar å vrinske som ein hest. Kurt tar ein liten kvit plasthest opp av lomma, held han høgt opp og vrinskar vidare. Når vrinskinga er på det kraftigaste, kastar han seg framover og landar på golvet. Hesten set han varsamt ned. Kurt ålar seg framover samstundes som han set ut fleire hestar og ein sau. Til slutt er han framme ved den kvite mugga. Han tar av seg klokka og legg ho på golvet. Han løfter mugga og tømmer kvit sand over klokka. Deretter legg han seg ned på magen og glir inn i ein slags sovande tilstand.

TREDJE FERD
Anortosittgruva, Nærøydalen 13. august 1988.
Hordaland Kunstsenter, Bergen 7. september 1988.

2O minutt.
Rekvisittar: To lys med voksbelegg, tre kjemikjegler med vatn, ein liten svart stein, to kjegleforma trådsneller med kvit tråd.

To lyskjegler står ti meter frå kvarandre. Midt mellom dei står tre kolbar med vatn. Kurt går til det fyrste lyset. Han prøver å fange lyset i hendene og ta det med til kolbane. Etter ein del forsøk endar han opp ved kolbane. Dråpar fell frå taket og ned i handa hans. Han undersøkjer kolbane litt, før han tar fram ein liten svart stein frå innerlomma og slepper han ned i ein av kolbane. Han tar så fram to kjegleforma trådsneller. Han legg seg på magen og plasserer ei trådsnelle på kvar handflate. Slik ligg han, med kroppen i ein liten boge og armane utstrekte. Armane rører seg sakte like over bakken, søkjande som ein radar i den mørke gruvegangen. Til slutt går han forbi den andre lyskjegla og kjenner på mørket i gruvegangen.


THE SECOND AIR 2

Slade School of Fine Art, London 23. november 1988.
London Film Coop, London 2. april 1989.
Museet for Samtidskunst, Oslo 19. januar 1990.
Museet for Samtidskunst, Oslo 21. januar 1990.

20 minutt.
Rekvisittar: Svarte kuler, skåler av is, sniglehus.

På golvet står ti–tolv små skåler av is som er fylte med svarte kuler. Skålene lukkar seg tett kring kulene. Etter kvart som isen smeltar, presser kulene seg gjennom isen og trillar ut på golvet. Dei lagar små klikkelydar. Kurt står bak i rommet. Han ser i taket, tar seg på halsen og gnir tommelen mot innsida av handflata. Denne aktiviteten gjentar han medan han går fram og tilbake langs veggen. Etter ei tid fokuserer han meir på hendene. Han går sakte framover i lokalet, bøygd som om han ber ein stokk. Denne stokken legg han på golvet. Sjølv går han ned på kne. Han tar fram et sniglehus frå innerlomma og legg seg ned på magen. Han ligg i ei vanskeleg stilling med føter og hovud over bakken samtidig som han lagar “k”-lydar inn i sniglehuset. Denne posisjonen og aktiviteten prøver han å halde så lenge han kan.


OGO
Bergens Kunstforening 14. september 1993.

17 minutt.
Rekvisittar: 18 sniglar, kvitt fargepulver.

18 sniglar ligg i ein presis sirkel rundt Kurt. Det er om lag 50 cm mellom kvar snigel. Kurt ligg litt samankrølla i midten. Håret hans er dekt med eit kvitt pulver slik at det verkar grått. Publikum kjem inn. Nokre av sniglane bevegar seg i ulike retningar, medan andre held seg i ro. Etter ei tid er sirkelen løyst opp. Under heile performancen dreier han nesten umerkeleg nokre centimeter, slik at han ligg i ei anna retning i rommet når hendinga er over.


ZETH
Bergens Kunstforening 27. september 1993.

17 minutt.
Rekvisittar: Brio-ringar, maur, barnåler.

Kurt står i ei maurtue, med ei søyle av brio-ringar på hovudet. Han opnar og lukkar auga og bevegar hendene litt ut og inn frå kroppen.


HOVUD MED LUKKA AUGE

Ruinane av Gamle Bergen Rådhus 27.–29. mai 1994.

3 timar.
Rekvisittar: Kvit sand, 23 glas med vatn, 23 svarte gullfiskar.

Ruinane av Gamle Bergen Rådhus ligg under Rosenkrantz parkeringshus. Det er berre grunnmuren som er igjen. Golvet i eit av romma er dekt med kvit sand (8 x 10 m). Kurt ligg nedgraven i sanden med berre hovudet synleg. 23 glas med svarte gullfiskar er plasserte utover sanden. Kurt ligg urørleg med lukka auge.


HOVUD MED ÅPNE AUGE
Drift-94, Galleri Lista Fyr 26. juni 1994.

25 minutt.
Rekvisittar: Plastrøyr, vatn, piggvar, steinar.

Kurt er halvveges nedgraven i steinar, vend mot havet. Han har eit plastrøyr rundt hovudet. Røyret er fylt med vatn, og i røyret sym sju piggvar – ein flyndrefisk som finst i havet ved Lista. Røyret går framfor auga hans. Han kan sjå gjennom det, samstundes som han kan skimte fiskane som sym forbi. Hendene hans går ned mellom steinane. Han er urørleg i denne posisjonen, speidande utover havet.BLU 6
Bergens Kunstforening 12. mars 1995.
Museet for Samtidskunst, Oslo 23. april 1995.
Galleri G9, Kristiansand 6. mai 1995.
Rogaland Kunstsentrum, Stavanger 10. mai 1995.
Festspillene i Bergen, Opningsseremonien, Grieghallen 23. mai 2001.

20 minutt.
Rekvisittar: Sylinderforma akvarium, vatn, sju fiskar (Black Molly), naseklype.

Midt i rommet står eit akvarium med sju små svarte fiskar. Kurt er tre-fire meter frå akvariet. Han går i sirklar og nærmar seg sakte akvariet. Undervegs stoggar han opp, står i ulike stillingar og lagar lydar på eit uforståeleg språk. Di nærmare han kjem, di meir vender han seg til fiskane. Når han er komen til akvariet, set han seg på huk og ser ned i det. Varsamt byrjar han å ta hovudet under vatn. Fyrst korte dykk, etter kvart er han lenger under vatn. Mot slutten er han så lenge som mogeleg under vatn og så kort som mogeleg oppe for å hente litt luft.ZETH 2

Umedalen Skulptur, Galleri Stefan Andersson, Umeå 6. juli 1997.

80 minutt.
Rekvisittar: Røyr, brio-ringar.

Kurt står med eit 7,7 meter høgt “briotårn” på hovudet inne i ein skog. Føtene er nede i jorda. Han rører seg varsamt i vinden.


PERFORMANCE MED FISK
RAM Galleri, Oslo 12. mai 1998.
Axis Performancefestival, Kristiansand 2. juli 1998.
Bergens Kunstforening 29. november 1998.

20 minutt.
Rekvisittar: Låg benk, pæreforma glaskolbe med vatn og fiskar.

Kurt ligg på ryggen med ein pæreforma glaskolbe i munnen. Glaskolben er fylt med vatn, og i vatnet sym det fiskar. Glaskolben har opning inn mot munnen hans. Kurt ligg nesten urørleg i denne stillinga. Berre små rørsler går gjennom kroppen hans når han prøver å svelgje, noko som ikkje er mogeleg. Fiskane sym av og til inn i munnen mot tunga hans slik at dei vert borte nokre sekund. Det er òg produsert eit videoarbeid (Samtale 2005) som tar utgangspunkt i denne performancen.


DET Å TEIKNE EIN USYNLEG SIRKEL MED HOVUDET LIKE OVER EIN ISBRE

Vivakulen, Jostedalsbreen 13. september 1998.

1 minutt.
Rekvisittar: Aluminiumsstativ, motor, batteri, opphengsutstyr.

Vivakulen er ein brearm til Jostedalsbreen. Hendinga går føre seg mot toppen av Vivakulen. Kurt heng opp ned med hovudet nær breen. Ved hjelp av ein motor dreier han sakte i ein sirkel. Ein runde tar eitt minutt.


KVISKRING
Bergens Kunstforening 27. oktober–1. november 1998.

3 timar x 6 dagar.
Deltakarar: Omlag 300 born frå skular i og omkring Bergen.
Rekvisittar: Små puter, papirtrekter, kvitmåla metallstativ.

Opptil ti born ligg på golvet i eit rom. Over hovudet på kvart barn står det eit stativ med ei papirtrekt. Papirtrekta går ned mot munnen til barnet. Borna kviskrar opp gjennom papirtrektene. Dei kviskrar om noko dei tykkjer er viktig. Borna ligg slik i 10 til 60 minutt, og vert avløyste etter behov.


STILLE
Bergens Kunstforening 27. oktober–1. november 1998.
Overtures über Wasser, Gasteig, Artcircolo, Gelsenkirchen 20.–23. september 2002.
Overtures am Wasser, Artcircolo, München 22.–26. juli 2005.

3-4 timar x 4-6 dagar.
Rekvisittar: Fem tonn is frå isbre, spesiallaga basseng, stolar, bøker med kvitt omslag.

Midt i rommet er det eit avlangt basseng med store isklumpar. Langs sidene står det rekkjer med stolar. Ti-femten eldre personar går omkring i rommet og les stille i bøker. Alle bøkene har kvitt omslag slik at ingen ser kva dei les. Etter behov set dei seg ned. Det er kaldt i rommet på grunn av all isen. Etter kvart som dagane går, smeltar isen. Til slutt er fleire av isklumpane borte. Under framsyningane i Gelsenkirchen og München sat deltakarane heile tida på stolar ved isen.


KULE
Bergens Kunstforening 19. november 2000.

45 minutt.
Deltakarar: Sanm Ahaninjeger, Grete Byrkjeland, Arild Eriksen, Arna Grevstad, Olav Hermann Hansen, Siri Herland, Kurt Johannessen, Jørgen Knudsen, Bjørg Nedrebø, Ida Nøst, Håkon Rasmussen, Håkon Skagen, Anders Teigen, Karianne Visnes.
Rekvisittar: 14 hole porselenskuler, kvit væske.

14 personar står berrføtte i ei kvit væske. Dei står vende mot veggen med kvar si kule mellom hovudet og veggen. Armane heng ned langs kroppen heile tida. Dei balanserer kulene sine mellom hovudet og veggen så lenge dei kan. Etter kvart mistar deltakarane kulene i golvet så dei vert knuste med eit smell. Deltakarane
forlèt så rommet. Etter tre kvarter har alle mista kula si.

PROJEKSJON
Festspillene i Bergen, Opningssermonien, Grieghallen 23. mai 2001.

3 minutt.
Med Are Nøst.
Rekvisittar: Super 8-framvisar med film, videokamera og projektor.

Ved bakteppet står ein kvitkledd gut. Kurt kjem inn på scena med ein super 8-framvisar i hendene. I byrjinga er han langt frå guten og projiserer filmen mot han. Visinga av filmen er lyssvak og uklår. Guten vert òg
filma av eit videokamera, som via ein video-
projektor viser opptaket på eit lerret over han. Kurt går nærare guten med kameraet, slik at filmen gradvis vert skarpare og meir lyssterk. Samstundes zoomar video-
kameraet inn mot guten. Guten held ut ei open hand, og filmen vert vist på handa. Videokameraet zoomar inn mot handa. No er filmen skarp og syner ein film av ein elefant som går.


SJUANDE SAMTALE

Deep Root, Hull Time Based Arts 27. oktober 2001.

50 minutt.
Rekvisittar: Sand som er henta opp frå under botnen av Nordsjøen.

Staden for performancen er hamneområdet i Hull. Kurt ligg på rygg nede ved vatnet. Auga er dekte med sand. Sanden er funnen under botnen av Nordsjøen. Han er 178 millionar år gammal. Det er flo, vatnet stig og bølgjene slår meir og meir mot Kurt. Det kalde vatnet får han til å skjelve i heile kroppen.


NIANDE SAMTALE
Bomuldsfabriken Kunsthall, Arendal 16. mars 2002.
South London Gallery, London 17. april 2002.
Galleri s.e, Bergen 12. mai 2002.
Sogn og Fjordane Kunstmuseum, Førde 7. september 2002.

25 minutt.
Rekvisittar: 1-16 lyspærer, valmuefrø, fem lommelykter, stålfat med honning.

Frå taket heng tende lyspærer. På golvet er det ein haug med valmuefrø og eit rundt fat med honning. Kurt går omkring i rommet. Han stoggar ved fatet og smør honning på hendene og i andletet. Han går bort til dei lysande pærene og held auga og øyra inntil dei. Deretter stikk han hendene inn i haugen med frø så frøa festar seg. Med mørke hender skrur han laus alle pærene. Rommet vert mørklagt. I mørket går han mot haugen med frø. Han løfter frø mot andletet så dei festar seg. Frå botnen av frøhaugen hentar han fem lommelykter. Han puttar alle lommelyktene inn i munnen, slik at han lyser inn i munnen. Han vert liggande slik.


STEINAR
Finse 17.–18. juli 2002.

18 timar.
Rekvisittar: Eventyrbok, kvit rund plastplate, 22 steinar.

I området sør for Finsevatn vandrar Kurt åleine omkring i to dagar. Han stoggar uregelmessig og tar opp ein stein. Steinen legg han på ei lita, kvit plate. Han set seg ned framfor plata og tar fram ei bok med eventyr frå samlingane til Asbjørnsen og Moe. Han les eit eventyr høgt. Når eventyret er slutt, går han vidare for å finne fleire steinar å lese eventyr til. Alle eventyra handlar om troll. Boka Steinar er produsert som eit resultat av desse hendingane.


TOLVTE SAMTALE

Munkebotsdalen, Bergen 29. oktober 2002.

60 minutt.

I skumringstimen står Kurt midt ute i eit lite vatn i Munkebotsdalen. Det regnar. Han står til livet i vatn. Sakte bevegar han hendene over vassflata utan å røre vatnet. Det er òg produsert eit videoarbeid (Tolvte samtale 2002) som tar utgangspunkt i denne performancen.


FYRSTE OVERLEVERING

Bone 5, Bern 7. desember 2002.
Charlottenborg, København 3. mai 2003.
Gresol Art Festival, La Bisbal 31. juli 2003.
Gresol Art Festival, La Bisbal 2. august 2003.
Stenersenmuseet, Oslo 15. januar 2004.
Galleri Giga, Leirvik 2. april 2005.

Performancen er òg vist på ei rekkje skular i Hordaland som ein del av eit opplegg i tilknyting til Den kulturelle skulesekken.5-60 minutt.
Rekvisittar: Små og runde papirserviettar, små elefantar av porselen.

Kurt handhelsar på ein av dei som er til stades. Han får augekontakt, og slepper ikkje handa til vedkomande. Sakte snur han handa til personen slik at han ser handflata. Frå lomma hentar han opp ein liten, rund serviett og legg han på handflata. Medan Kurt framleis held personen i handa, bøyer han hovudet bakover og løftar den andre handa si opp mot munnen sin. Fingertuppane rører ved lippa medan andletet vender seg oppover. Auga hans er lukka. Etter ei tid tar han eit lite, kvitt objekt ut av munnen. Sakte fører han det ned mot servietten og handa. Varsamt set han ned den vesle tingen, som viser seg å vere ein liten, kvit elefant. Kurt går bort, handhelsar på ein annan person, og det same skjer igjen.


ER
Bergen Kunstmuseum 31. oktober 2003.

I samarbeid med filosof Kevin Cahill.
Fire timar inkludert matpause.
Rekvisittar: Eit bord av eple, videoprojektor og anna teknisk utstyr.
Deltakarar: Debattleiar Steinar Birkeland, biolog Per Jakobsen, idéhistorikar Trond Berg Eriksen, filosof Lars Fr. Svendsen, religionshistorikar Jens Braarvig, astrofysikar Knut Jørgen Røed Ødegård, hjerneforskar Håkan Sundberg, vitskapsteoretikar Roger Strand, barneskuleelevar Iselin Uldal og Sofie Johannessen, ungdomskuleelev Lilli Mikki Barthel, datakoordinator Yngve Johannessen, kokk Terje Ness.

Er var ein debatt kring eksistensielle problemstillingar mellom ulike faggrupper frå universiteta i Oslo og Bergen. I tillegg deltok tre skuleelevar med visuelle og verbale innspel på tvers av diskusjonen. Steinar Birkeland leidde debatten. Alle deltakarane hadde førebudd eigne foredrag som innleidde diskusjonane. Eplet var sentralt både for historia om kunnskapens tre og for andre delar av diskusjonen. Er det høgste målet for mennesket å skaffe føde og å sikre reproduksjon av arten Homo sapiens, eller er det noko meir? Halvveges i diskusjonen, etter at Lilli M. Barthel hadde presentert kvaliteten på universet, var det matpause i regi av Terje Ness. (Ein DVD-dokumentasjon av hendinga er laga).


TRETTANDE FERD
Kunstbanken Hamar 11. oktober 2003.
Landmark, Bergen Kunsthall 1. februar 2005.

15 minutt.
Rekvisittar: Kvite fjører, svart hette.

Kurt står stille i rommet med svart hette over hovudet. Publikum kjem inn. Han står litt ustødig og balanserer. Sakte smyg han hendene inn under dressjakka, ved brystet. Når han dreg dei ut att, er dei dekte av kvite fjører. Nokre fjører fell mot golvet. Han strekkjer ut armane og prøver å balansere medan han ustødig går framover. Han mistar balansen og fell. Han reiser seg igjen, og fortsett den sjanglande ferda mot nye fall.


ÅTTANDE TALE
In Place of Passing, Guildhall Square, Derry 18. juni 2005.
Kyss Frosken, Nasjonalmuseet, Oslo 25. juni 2005.
Gresol 2nd International Art Festival, La Bisbal 4. september 2005.
Kulturnatt, Haugesund Billedgalleri 21. oktober 2005.
Kulturhuset Banken, Lillehammer 15. mars 2006.
Ars 2006, Kiasma, Helsinki 18. mai 2006.

15-80 minutt.
Rekvisittar: Svart farge, kvite fjører.

Kurt står med auga lukka og hendene vende oppover mot munnen. Sakte rører han ved munnen med fingertuppane. Noko svart kjem ut av munnen og festar seg på fingrane. Hendene går nedover og litt ut frå kroppen. Det er som om han mistar balansen litt. Eit par fjører fell ut av ermet hans. Hendene går igjen mot munnen, og meir svart kjem ut. Hendene går ned igjen, og fjører fell ut. Nokre fjører festar seg på hendene. Kurt gjentar rørslene, stort sett med lukka auge, og heile tida i eit roleg tempo. Han vert svartare og svartare rundt munnen og på hendene. Til slutt ligg det mange fjører på bakken rundt han.


NITTANDE FERD

In Place of Passing, Giants Causeway 19. juni 2005.
Overtures am Wasser, Munich-Riem, Artcircolo, München 23. juli 2005.

30-50 minutt.
Rekvisittar: Metallbøtter, vatn, badeender.

Kurt ber på to bøtter fulle av vatn, og på vatnet flyt fleire badeender. I Nord-Irland gjekk han ned til vatnet og såg utover havet. I München gjekk han ut i vatnet. Han gjekk så langt ut i vatnet at det nesten rann vatn inn i bøttene.


PERFORMANCE 21. JUNI 2005
In Place of Passing, Rathlin 21. juni 2005.

15 minutt.
Rekvisittar: Tynn plastbelagt streng i ulike farger.

Kurt står ved kanten av ei klippe på øya Rathlin i Nord-Irland. Det er hav så langt auget kan sjå. Han er vend utover mot havet. Ut av munnen kjem mange trådar som strekkjer seg mot graset og utover klippekanten.


BLU 8
Mårenbiennalen 6. august 2005.
Mellom himmel og hav, Lygra 27. august 2005.

15 minutt.
Rekvisittar: Blå farge.

Kurt står på stranda vend mot vatnet. Han går ut i vatnet og stoggar ikkje før vatnet når han til midt på låra. Etter ei tid snur han seg og tar vatn i hendene. Etter kvart tar han vatn opp til andletet og gnir det utover. Litt etter litt vert andletet hans blått, og til slutt er heile andletet blått. Han slepper ned hendene, og vert ståande slik ei stund.


PRELUDIUM

Overtures am Wasser, St. Lucas Kirche,
Artcircolo, München 9.–10. august 2005.

15 timar.
Rekvisittar: 3600 glas, glasmugge, 3 bøtter, tau, elvevatn.

I midtgangen opp mot alteret i kyrkja står det 3600 glas. Glasa er plasserte på begge sider av midtgangen, mot benkeradene. Ved glasa nærast alteret står det ei tom glasmugge og to tomme sinkbøtter. Kurt tar med seg bøttene, går ut av kyrkja, kryssar vegen og stoggar ved elva. I rekkverket ved elva er ei bøtte festa i eit tau. Kurt kastar bøtta ut i elva Isar og hentar opp vatn. Deretter fyller han dei to bøttene med vatn og går inn i kyrkja igjen. Han går opp mot alteret og flyttar glasa som står der, til midten av midtgangen. Med glasmugga fyller han dei med elvevatn. Når begge bøttene er tomme, går han ut igjen for å fylle dei på nytt. Sakte vert midtgangen mot alteret fylt med glas med vatn. Performancen byrja kl. 17.00, og vart avslutta kl. 08.00 neste morgon. Om kvelden, under performancen, var det orgelkonsertar i kyrkja. Om natta var kyrkjerommet berre opplyst med stearinlys. Installasjonen med glasa vart ståande til 19. august som ein del av utstillinga Overtures am Wasser.


SKANSEMYREN BALLKLUBB 1992-2014
Bergen Kunstmuseum 28. oktober 2005.
Bergen Kunstmuseum 29. oktober 2005.
Tou Scene, Stavanger 22. april 2006.

80 minutt.
Deltakarar: Arne Instebø, Kurt Johannessen og Espen Storstrand.
Rekvisittar: Gras, videoprojektor, laptop, bord, tre stolar, to fotballar, peikestokk, sprettert, marshmallow, klinkekule, oppmale pulver frå fotballskoa til Gøran Sørloth, grus, to bøtter, spesiallaga plasttrekt, grasklippar, grasøyreklokke, gras frå hagen til Roald “Kniksen” Jensen sin barndomsheim, sjokoladepudding, vaniljesaus, tre skeier, sjokoladen Fruktnøtt, lufttrykkrakettoppskytingsutstyr, fransk sjokolade, ei skål med krem, orkidé, gummihanskar, flippover-tavle, tusjar.

Fotballspelarane Kurt Johannessen, Espen Storstrand og legen/eks-fotballspelaren Arne Instebø presenterer hendingar på og utanfor fotballbana som har hatt stor betydning for den bergenske fotballklubben Skansemyren Ballklubb i perioden 1992–2014. Med utganspunkt i kaosteorien viser trioen her at det ofte er dei små detaljane, som ved fyrste augekast ikkje har noko med fotball å gjere, som har mest å seie for utviklinga til SBK. Saker som vert presenterte, er til dømes: Kniksengraset, Glimtoperasjonen, Den mentale katteteorien, Sprettert-teorien, Forskingsavdelinga i SBK, Kosttilskot og fotballskoa til Gøran Sørloth, Nashorngråe fotballspelarnasar, Grustrening nivå 0–6, Grustrening nivå 1–5, Grasøyreklokker, Grasklipping, SBK-fallet og kontinentaldrifta mellom Afrika og Sør-Amerika, Synkronsymjingsdagen og ymse sjokoladeprodukt, nasen til Espen Storstrand, Oppdaginga av Neptun, Hardy-Weinberg-lova, Synkronskissene, Satskonsentratpunktet. (Arrangementet er dokumentert på DVD).ANDRE KULE
OiOi-Festivalen, Festspillene i Bergen 2. juni 2006.

60 minutt.
Rekvisittar: Krakk, kvitt stoff, stor svartmalen gipskule.

Kurt sit på ein krakk midt på Torgallmenningen i Bergen. Det regnar kraftig. Han har eit kvitt bind over auga, og i fanget held han ei stor, svart kule. Varsamt stryk han kula med hendene. Etter kvart viser det seg nokre kvite strekar på kula. Trass i at han handsamar kula svært varsamt, dukkar det heile tida opp nye, kvite kloremerke på kula.


SOMMARFUGL
Kulturnatt, Haugesund Billedgalleri 20. Oktober 2006

20 minutt.
Rekvisittar: sand, svart tråd, spikrar.

Kurt ligg på golvet då publikum kjem inn i rommet. Føtene er dekte av ein haug med sand. Ut av munnen hans kjem det svarte trådar som går opp mot veggen. Kvar tråd er festa i veggen med ein spikar. Spikrane dannar forma til ein sommarfugl. Kurt ligg urørleg heilt til publikum har forlate rommet.


LUMEN
Kunstbanken Hamar 28. oktober 2006.

12 minutt.
Rekvisittar: Plastbøtte, svart måling, lyspære med sokkel og leidning.

Rommet er mørklagt. Kurt kjem inn og ber på ei tend lyspære med lang leidning. I den andre handa held han ei lita kvit plastbøtte med lokk. Han set plastbøtta ned på golvet, og løftar lyset opp mot andletet. Varsamt mumlar han medan han lét lyspæra røre ved ulike delar av hovudet. Han held lyset mykje mot munnen, som om han prøver å ete det. Etter ei tid tar han lokket av bøtta og stikk fingrane nedi. Det festar seg tjukk, svart måling til fingrane, som han løftar mot munnen og stikk inn i munnen. Litt måling festar seg òg på lyspæra som han held ved munnen. Han held fram med å mumle og lage såre klunkelydar. Til slutt legg han lyset ned på golvet og forlèt rommet.