Eiketreet
Tenk deg at du må stå på samme plass hele livet. Tenk deg at du må stå på samme plass hele livet, ikke bare i 70-80-90 år, men i opptil 1000 år.  Tenk deg at du blir utsatt for vær og vind, for mye sol, for lite vann, angrep fra dine fiender og generelt dårlige levevilkår. Tenk deg at du ikke kan trekke opp dine røtter og flukte til et bedre sted. Dette er livet til et eiketre.
Hva forbinder vi med eiketreet? Folk flest forbinder nok eik med en fin entre, en tidløs stue, et lekkert kjøkken med lys eller mørk eikeparkett som står i stil med innredningen. Andre forbinder nok eiketreet med noe gammelt og hardt, noe som ser litt skummelt ut når det begynner å bli mørkt men som transformeres til et nydelig 20 meters høyt lauvtre med bred og tett krone neste morgen.
Eiketreet har hatt en sentral plass i menneskets kultur og religion i flere tusen år. Eiketreet er både politisk og symbolsk og har en sterk forankring i mytologi, i bibelen, i historie og i poesi. I gamle Hellas ble guden Zevs dyrket som en eikegud hvor eiketreet ble forbundet med lyn og torden. I norrøn mytologi var eiketreet betraktet som hellig i forhold til guden Thor og den germanske Chatti stammen hadde et hellig Thors eiketre. Fellingen av Thors eik i 723 var faktisk begynnelsen på kristendommen Nord Tyskland.  I keltisk mytologi var eiketreet forbundet med dører som åpnet en gangvei mellom to forkjellige verdener.
I nyere tid har eiketreet hatt stor betydning for skipsindustrien, Nederland hadde nok ikke vært en stor sjøfartsnasjon uten tilgang på norsk eik. Eiketreet blir i dag brukt i både fylkesvåpen og kommunevåpen og som symbol for politiske partier. I mange land, som for eksempel Tyskland, Storbritannia og USA , er eik et nasjonaltre.
Eik er forbundet med makt og tradisjon, tunge, store eikemøbler på store viktige kontorer som tilhører store viktige personer. Eik er litt mystisk og forbindes med visdom, store trær som har levd lenge og sett det meste. Eik forbindes med utholdenhet og styrke, med beskyttelse mot det onde, langt liv og penger. Det sies at ”hvis man begraver en eike nøtt en natt under månen vil du motta penger i nærmeste fremtid”. Om dette vil hjelpe dagens finanskrise er heller uvisst men det som er sikkert er at eiketreet har hatt og vil ha mange ulike assosiasjoner.

La oss ikke glemme biologien. Eiketreet er en levende organisme. En veldig kompleks levende organisme. Eikefrø for eksempel bruker mellom 6 og 18 måneder for å bli modne og ligger i jorden i omtrent 2 måneder før de begynner å spire. Alt med eiketreet tar lang tid. Tommelfinger regelen er at et eiketre bruker omtrent 500 år på å leve og omtrent 500 år på å dø. Den lange dødsprosessen er også viktig biologisk: Et eiketre som begynner å dø blir plutselig et hjem for mange arter inkludert mange truete arter. Alt med eiketreet tar lang tid men det bør kanskje være slik.

Eiketreet er unikt og har en sentral plass i samfunnet. Eiketreet er noe som representere stabilitet, styrke og visdom. Man kan for eksempel finne sitt favoritt eiketre i Stavanger, enten dette er et ekte eiketre eller et virtuelt eiketre, og besøke dette treet som alltid vil være til stede på samme plass til en hver tid. Det er ikke mange ting i dagens samfunn som har de samme kvalitetene. Eiketreet er unikt!

Simon Møller
Universitetet i Stavanger