MENY
- Welcome
- Kontakt/Contact
- Bøker/Books 1984-2003
- Bøker/Books 2004-2011
- Bøker/Books 2012-2017
- Bøker/Books 2018-2022
- Andre bøker
- Tinging/Order books
- Performance 1982-1994
- Performance 1995-2003
- Performance 2004-2008
- Performance 2009-2011
- Performance 2012-2014
- Performance 2015-2017

- Performance 2018-2022
- Utstillingar prosjekt
- Teikning foto trykk
- Public works
- Video
- Om video
- Sound
- Tekstar og kritikkar
- Lenker
- CV norsk
- CV english

OM SJOKOLADEKAKE 2021Tid: 28.58

Kristiansand Kunsthall 4 March 2021

Kamera: Glenn Thomas Krahl Johansen
Produsent: Kristiansand Kunsthall

Presentasjonen er basert på boka
Om sjokoladekake (2013)

Video


OM DEI TRE AKSANE I MEININGA 2020OM13
Tid: 4.28

Kamera: Paul Johannessen
Produsent: Kurt Johannessen
Produsert med støtte frå Norsk Kulturråd

Presentasjonen er basert på bøkene
Om det utan meining (2013)
Om røynda og konstruksjonane (2016)
Om konstruksjonane (2019)
Om menneska (2019)
Om altet
(2020)

Video


OM DET Å GRADERA OG DET Å EIGA 2020OM12
Tid: 4.16

Kamera: Paul Johannessen
Produsent: Kurt Johannessen
Produsert med støtte frå Norsk Kulturråd

Presentasjonen er basert på bøkene
Om tid (2014)
Om røynda og konstruksjonane (2016)   
Om konstruksjonane (2019)
Om menneska (2019)
Om altet
(2020)

Video


OM RØYNDA OG MEININGA 2020OM11
Tid: 3.22

Kamera: Paul Johannessen
Produsent: Kurt Johannessen
Produsert med støtte frå Norsk Kulturråd

Presentasjonen er basert på bøkene
Om det utan meining (2013)
Om røynda og konstruksjonane (2016)
Om konstruksjonane (2019)
Om menneska (2019)
Om altet
(2020)

Video


OM KONSTRUKSJONANE 2020OM10
Tid: 5.15

Kamera: Paul Johannessen
Produsent: Kurt Johannessen
Produsert med støtte frå Norsk Kulturråd

Presentasjonen er basert på bøkene
Om røynda og konstruksjonane (2016)
Om sjokoladekake (2018)
Om konstruksjonane (2019)
Om menneska (2019)
Om altet
(2020)

Video


OM DEI TRE SEKUNDÆRKONSTRUKSJONANE 2020OM09
Tid: 5.51

Kamera: Paul Johannessen
Produsent: Kurt Johannessen
Produsert med støtte frå Norsk Kulturråd

Presentasjonen er basert på bøkene
Om røynda og konstruksjonane (2016)
Om sjokoladekake (2018)
Om konstruksjonane (2019)
Om menneska (2019)
Om altet
(2020)

Video


OM DET Å VITJA OG DET Å EIGA 2020OM08
Tid: 6.34

Kamera: Paul Johannessen
Produsent: Kurt Johannessen
Produsert med støtte frå Norsk Kulturråd

Presentasjonen er basert på bøkene
Om tid (2014)
Om det å vitja (2016)
Om røynda og konstruksjonane (2016)
Om konstruksjonane (2019)
Om menneska
(2019)
Om altet
(2020)

Video


OM DET Å KONSTRUERA 2020OM07
Tid: 7.18

Kamera: Paul Johannessen
Produsent: Kurt Johannessen
Produsert med støtte frå Norsk Kulturråd

Presentasjonen er basert på bøkene
Om tid (2014)   
Om røynda og konstruksjonane (2016)
Om konstruksjonane (2019)  
Om menneska (2019)                                               
Om altet (2020)                               

Video


OM MENNESKA -DEI KOMPLEKSE EINANE ... 2020OM06
Tid: 4.25

Kamera: Paul Johannessen
Produsent: Kurt Johannessen
Produsert med støtte frå Norsk Kulturråd

Presentasjonen er basert på boka                                            
Om menneska (2019)

Video


OM TIDA SINE KONSEKVENSAR 2020OM05
Tid: 5.52

Kamera: Paul Johannessen
Produsent: Kurt Johannessen
Produsert med støtte frå Bergen Kommune

Presentasjonen er basert på bøkene
Om tid (2014)                                                                                
Om tida si oppgåve (2017)                                             
Om menneska (2019)
Om altet
(2020)

Video


OM KLUMPING 2020

OM04
Tid: 6.03

Kamera: Paul Johannessen
Produsent: Kurt Johannessen
Produsert med støtte frå Bergen Kommune

Presentasjonen er basert på bøkene                                                
Om ein og altpartikkelen (2016)                                  
Om tida si oppgåve (2017)                                             
Om konstruksjonane (2019) 
Om altet
(2020)

Video


OM DET Å DELA NOTID 2020

OM03
Tid: 4.52

Kamera: Paul Johannessen
Produsent: Kurt Johannessen
Produsert med støtte frå Bergen Kommune

Presentasjonen er basert på bøkene
Om det å vitja (2016)                                                        
Om ein og altpartikkelen (2016)                                  
Om tida si oppgåve (2017)                                             
Om det å røyna (2017)                                                    
Om menneska (2019)
Om altet (2020)

VideoOM VERKELEG TID OG KONSTRUERT TID 2020

OM02
Tid: 5.34

Kamera: Paul Johannessen
Produsent: Kurt Johannessen
Produsert med støtte frå Bergen Kommune

Presentasjonen er basert på bøkene
Om potensial og energi (2014)                                     
Om tid (2014)                                                                      
Om røynda og konstruksjonane (2016)
Om konstruksjonane (2019)                                                  
Om altet (2020)

VideoOM DEI TRE ROMMA OG DEI TO RØRSLENE I ALTET 2020

OM01
Tid: 3.52

Kamera: Paul Johannessen
Produsent: Kurt Johannessen
Produsert med støtte frå Bergen Kommune

Presentasjonen er basert på bøkene
Om pust (2013)                                                                       
Om det innarste (2013)                                                       
Om altet (2020)

VideoOM PUST OG ALTET 2020

Time: 3.07

Aleine saman - Korona og kulturen, Nynorsk Kultursenter 2020


VideoEVERYTHING AND COMMON GROUND 2019

Time: 21.18

IFLA Conferance 2019, Oslo 18 September 2019


VideoABOUT THOUGHTS 2014

Time: 39.33

Open Forum, Kunstnernes Hus, Oslo
3 February 2014

Video2020 Kurt Johannessen