MENY

- Velkomen
- Kontakt/Contact
- Bøker/Books 1984-2003
- Bøker/Books 2004-2011
- Bøker/Books 2012-2017
- Bøker/Books 2018-2019
- Andre bøker 1993-2010
- Tinging av bøker
- Performance 1985-2003
- Performance 2004-2008
- Performance 2009-2011
- Performance 2012-2014
- Performance 2015-2017

- Performance 2018-2019
- Utstillingar prosjekt
- Teikning foto trykk
- The Hair Collection
- Video CD
- Tekstar og kritikkar
- Lenker
- CV norsk
- CV english

DVD OG CD
light waves (2017)
blu 3
Video (2010)
blu 2 Video (2010)
blu 1 Video (2010)
ferd Video (2009)
fjerde møte Video (2008)
vi er froskar CD (2007)
trilogi CD (2007)
lys Video (2007)
fyrste minne Video (2007)
performance 1998-2005 Video (2007)
everything and nothing Video (2007)
andre samtale Video (2006)
SBK 1992-2014 Video (2005)
annamme Video (2005)
samtale Video (2005)
åpne auge og lukka auge CD(2004)
er Video (2003)
egget Video (2003)
tolvte samtale Video (2002)
moon CD (2000)


21. LIGHT WAVES VIDEO 2017

Tid: 3 minutes

Kamera: Kurt Johannessen
Produsent: Kurt Johannessen
Videoediting: Paul Johannessen, Kurt Johannessen
KBZ Kanal Betriebs Zentrale der Münchener Stadt Entwässerung 2017

Video
20. BLU 3 VIDEO 2010

Tid:

Kamera: Kurt Johannessen
Teknisk assistent: Tom Rosson
Produsent: Kurt Johannessen

Bergen Kunsthall 2010

Bilder


Tekst Dag Sveen (no)
Text Dag Sveen (eng)

19. BLU 2 VIDEO 2010

Tid:

Kamera: Kurt Johannessen, Torill Nøst
Teknisk assistent: Tom Rosson
Produsent: Kurt Johannessen

Bergen Kunsthall 2010

Bilder


Tekst Dag Sveen (no)
Text Dag Sveen (eng)

18. BLU 1 VIDEO 2010

Tid:

Kamera: Kurt Johannessen, Torill Nøst
Teknisk assistent: Tom Rosson
Produsent: Kurt Johannessen

Bergen Kunsthall 2010
Public Art Screens, Stavanger 2017

Bilder


Tekst Dag Sveen (no)
Text Dag Sveen (eng)


17. FERD VIDEO 2009

Tid:5 minutt

Public Art Screens, Stavanger 2017

Kamera: Torstein Grude
Produsent: Bjarte Mørner Tveit, Piraya Film as.

Bilder


16. VI ER FROSKAR I SAMARBEID MED JØRGEN KNUDSEN CD 2009

Tid: 20 minutt
Pris: 150 kr

Cd med froskelydane frå installasjonen ”Vi er froskar” som vart vist på Kunstnernes Hus, oktober-desember 2007. I tillegg er det eit par spor som ikkje var i installasjonen, blant anna eit opptak av Kurt og Jørgen som froskar. Alle opptaka er teke av Jørgen Knudsen. opptaka er frå Malaysia, Thailand, Japan, Noreg og Cuba. Redigert av Kurt Johannessen og Jørgen Knudsen.


Sjå óg:
Eg er ein frosk (bok)
Er eg ein frosk? (bok)

Er eg ein frosk? (performance)


15. FJERDE MØTE VIDEO 2008

Tid:

Kamera: Harald Solberg
Produsent: Kurt Johannessen
Teknisk assistent: Paul Johannessen


Bomuldfabriken Kunsthall, Arendal 2008

14. TRILOGI CD 2007

Tid: 34 minutt
Pris: 200 kr

Lydane frå installasjonen ”Trilogi” som er presentert i utstillinga i Bergen Kunstmuseum i 2007. Barnelatter frå Nyhavn Bergen. Ei vitskapleg forteljing om Karbon av Lene Sælen. Denne forteljinga blir kviskra av Lene Sælen. Ein engelsk kviskreutgåve av teksten blir og presentert. Og tilslutt fuglesong frå Uganda, eit opptak av Jørgen Knudsen. Alt materialet er presentert skriftleg i ein vedlagt 32 siders hefte.

Sjå òg:
Trilogi (innstallasjon)


13. LYS VIDEO 2007

I samarbeid med Bjarte Mørner Tveit
Tid: 56 minutt

Kamera: Anne Dorthe Kalve
Produsent: Bjarte Mørner Tveit, Piraya Film as

Kunstnernes Hus, Oslo 2007

Kurt står inne i ein skog i skumringstimen. Ut av munnen hans kjem det eit ovalt, lysande objekt. I byrjinga er dagslyset så godt at lyset frå munnen er svakt. Etter kvart vert det mørkare i skogen, og lyset frå munnen verkar sterkare. Til slutt er det så mørkt i skogen at lyset frå munnen dominerer.


12. FYRSTE MINNE VIDEO 2007

Tid: 26 minutt

Kamera: Anne Dorthe Kalve.
Produsent: Bjarte Mørner Tveit, Piraya Film as.

Tromsø Kunstforening 2006
Bergen Kunstmuseum 2007
Kunstnernes Hus, Oslo 2007
Kabuso, Øystese 2008
Galleri Giga 2008
Filosofifestivalen i Kragerø 2008
Public Art Screens, Stavanger 2017

Ei rekkje personar er portretterte under vatn. Dei ser alle inn i kameraet. Så lenge som råd prøver dei å halde seg rolege i denne posisjonen. Mellom kvart portrett er det ein liten svart sekvens før eit nytt portrett vert presentert.


11. PERFORMANCE 1998 – 2005 VIDEO 2007

Tid: 68 minutt
Pris: 200/500 kr

Kamera: Arne O. Staurseth,Kjartan Murel, Kurt Johannessen, Æsa Thorsteinsdóttir, Neal Osborne, Stein R. Høines, Wanja Nolte, Sandra Johnston, Jan Hinrichs.
Produsent: Kurt Johannessen

Dokumentasjon av 12 performancearbeid frå perioden 1998 – 2005. Desse performancene blir vist: Kviskring(1998), Stille(1998), Det å teikne ein usynleg sirkel med hovudet like over ein isbre (1998), Det å teikne ein usynleg sirkel med hovudet i ein skog om natta (1999), Det å teikne ein usynleg sirkel med hovudet like over ein ørken (1999), Kule (2000), Projeksjon (2001), Sjuande satale (2001), Trettande ferd (2003), Fjortande samtale (2004), Åttande tale (2005), Blu 8 (2005).


10. EVERYTHING AND NOTHING VIDEO 2007

Tid: Uendeleg loop
Pris: 200/500 kr


Teknisk assistent: Tom Christer Lilletvedt
Produsent: Kurt Johannessen

To ord skifter om å vise seg, Everything og Nothing, i ein uendeleg loop.

9. ANDRE SAMTALE VIDEO 2006

Tid: 48 minutt

Kamera: Anne Dorthe Kalve
Produsent: Bjarte Mørner Tveit, Piraya Film as

Tromsø Kunstforening 2006
Bergen Kunstmuseum 2007
Kunstnernes Hus, Oslo 2007

Ein serie med fem til sju personar i bønn. Alle personane er filma med varmesøkjande kamera. Hendingane er filma i det rommet som er naturleg for denne aktiviteten. Personane er ein kristen, ein muslim, ein buddhist, ein hindu og ein indianar. I videoinstallasjonen vert tre-fire projeksjonar nytta. Ulike delar av filmane vert viste samstundes, slik at dei ulike samtalane møtest.


8. SKANSEMYREN BALLKLUBB 1992 – 2014 VIDEO 2005

Tid: 70 minutter
Pris: 200/500 kr

Kamera: Are Houffen
Produsent: Kurt Johannessen

Akershus Kunstnersenter 2006
Bergen Kunstmuseum 2007

Dokumentasjon av foredraget i Bergen Kunstmuseum 29. oktober 2005. Med fotballspelarane Kurt Johannessen, Espen Storstrand og legen/eks-fotballspelaren Arne Instebø. Dei presenterer hendingar på og utanfor fotballbana som har hatt stor betydning for den bergenske fotballklubben Skansemyren Ballklubb i perioden 1992–2014. Med utganspunkt i kaosteorien viser trioen her at det ofte er dei små detaljane, som ved fyrste augekast ikkje har noko med fotball å gjere, som har mest å seie for utviklinga til SBK. Saker som vert presenterte, er til dømes: Kniksen-graset, Glimtoperasjonen, Den mentale katteteorien, Sprettert-teorien, Forskingsavdelinga i SBK, Kosttilskot og fotballskoa til Gøran Sørloth, Nashorngråe fotballspelarnasar, Grustrening nivå 0–6, Grustrening nivå 1–5, Grasøyreklokker, Grasklipping, SBK-fallet og kontinentaldrifta mellom Afrika og Sør-Amerika, Synkronsymjingsdagen og ymse sjokoladeprodukt, nasen til Espen Storstrand, Oppdaginga av Neptun, Hardy-Weinberg-lova, Synkronskissene, Satskonsentrat-punktet.


Foto

Sjå óg:
"Fotball med meir" (bok)
"Fotball med meir" (utstilling)


7. ANNAMME VIDEO 2004

Tid: 2 minutt

I samarbeid med Bjarte Mørner Tveit
Kamera: Anne Dorthe Kalve
Produsent: Bjarte Mørner Tveit, Piraya Film as

Galleri Gathe 2005
Kortfilmfestivalen i Grimstad 2006
Best of Grimstad, Oslo, Bergen, Stavanger 2006
Skandinavia, Dansk TV kanal 2006
Minimalen Filmfestival Trondheim 2007

Kurt ligg på rygg. Han opnar munnen, og kort tid etter kjem det ein stråle ovanfrå med noko grått som kan minne om sand. Munnen er open heile tida og blir fort fylt opp. Det gråe renn utover ansiktet og ned mot plata han ligg på. Til slutt stoppar det opp. Kurt ligg urørleg ei lita stund.


6. SAMTALE VIDEO 2005

Tid: 2 minutt

I samarbeid med Bjarte Mørner Tveit
Kamera: Anne Dorthe Kalve
Produsent: Bjarte Mørner Tveit, Piraya Film as

Galleri Gathe 2005
Kortfilmfestivalen i Grimstad 2006
Best of Grimstad, Oslo, Bergen, Stavanger 2006
Skandinavia, Dansk TV kanal 2006
Minimalen Filmfestival Trondheim 2007

Videoarbeid som er basert på performance med fisk frå 1998. Kurt ligg på ryggen med ein pæreforma glaskolbe i munnen. Glaskolben er fylt med vatn, og i vatnet sym det fiskar. Glaskolben har opning inn mot munnen hans. Kurt ligg nesten urørleg i denne stillinga. Berre små rørsler går gjennom kroppen hans når han prøver å svelgje, noko som ikkje er mogeleg. Fiskane sym av og til inn i munnen mot tunga hans slik at dei vert borte nokre sekund.

Sjå óg:
Performance med fisk (performance)


5. ÅPNE AUGE OG LUKKA AUGE CD (2004)

Pris: 150 kr

Opplesing av teksten frå boka "Åpne auge og lukka auge". Norsk, engelsk og fransk versjon.Opplesinga vart brukt i instalasjonen "Åpne auge og lukka auge".

Sjå óg:
Åpne og lukka auge (utstilling)
Åpne og lukka auge (bok)


4. ER VIDEO 2003

Pris: 200/400 kr

Kamera: Systemtekknikk
Produsent: Kurt Johannessen

Dobbel DVD.
Dokumentasjon av debatten "Er" som fann stad i Bergen Kunstmuseum i 2003. En diskusjon omkring mennesket sitt ståsted, energi, evner og mulig utvikling i henhold til
evolusjonsteorien, artsfrender og den astrofysiske situasjonen.

Debattleder - Steinar Birkeland
Biolog - Per Jakobsen
Idéhistoriker - Trond Berg Eriksen
Filosof - Lars Fr. H Svendsen
Religionshistoriker - Jens Braarvig
Astrofysiker - Knut Jørgen Røed Ødegård
Hjerneforsker - Håkan Sundberg
Vitenskapsteoretiker - Roger Strand
Barneskoleelev - Sofie Johannessen
Barneskoleelev- Iselin Uldal
Ungdomskoleelev - Lilli Mikki Barthel
Datakoordinering - Yngve Johannessen
Kokk - Terje Ness

Sjå óg
"Er" (utstillingar mm)


3. EGGET VIDEO 2003

Tid: 6 min
Pris: 200/500 kr

Kamera: Kurt Johannessen
Produsent: Kurt Johannessen


Galleri Giga 2008

Videoarbeid inspirert av omslaget på boka "Tida før inkje". Eit egg ligg i ei hand. Sakte lettar egget, svevar ei lita stund over handa, før det legg seg ned i handa igjen.

Sjå óg
"Tida før inkje" (bok)


2. TOLVTE SAMTALE VIDEO 2002

Tid: 11 min.
Pris:200/500 kr

Kamera: Jan Inge Skogheim
Produsent: Kurt Johannessen

Vestlandsutstillingen 2003
"New Horizons", Manx Museum, Isle of Man 2005
"New Horizons", Hå Gamle Prestegard 2005

Videoen Tolvte samtale tar utgangspunkt i performancen Tolvte samtale som Kurt framførte i Munkebotsdalen i Bergen 29. oktober 2002. I skumringstimen står han midt ute i vatnet. Det regnar. Han står til livet i vatn. Sakte bevegar han hendene over vassflata utan å røre vatnet.

Sjå óg:
"Tolvte Samtale" (performance)


1. MOON CD 2000

Tid: 66 minutt
Pris: 150kr

Den tjuande mars 2000 møttest forteljingar om månen under kvelvingen på Bergen Kunstmuseum i Noreg. På berre litt meir enn ein time ringte 24 personar frå heile verda inn historier og personlege opplevingar knytte til månen. Hendinga varte litt i ein god time. Kvar innringjar snakka på morsmålet sitt, så publikum forstod berre ein liten bit av det som vart fortalt. Denne boka dokumenterer alt som vart sagt den natta, på originalspråka, og dette er omsett til engelsk. Det er òg laga ein CD med lydopptaket av sjølve hendinga i Bergen Kunstmuseum.

On the 20th of March 2000 a collection of stories about the moon grew in the rotunda of the Bergen Art Museum in Norway. Over the course of a little more than an hour, twenty four people from around the world phoned in stories and personal experiences relating to the moon, Each caller spoke in his or her native language so the assembled audience could understand only a faction of what was being recounted. This book documents everything that was said that night in the original languages and translates them all into English.

Lydopptaket frå "Moon" prosjektet i Bergen
Kunstmuseum 2000.

Sjå óg:
"Moon" (bok)


2017 Kurt Johannessen